Borgmester: Nu bliver støjen fra Holbækmotorvejen endelig undersøgt

Borgmester: Nu bliver støjen fra Holbækmotorvejen endelig undersøgt

Anders Wolf Andresen: - Det er et vigtigt og stort skridt i retning mod en seriøs støjreduktion...

SF glæder sig over, at et flertal i Folketinget har lyttet til Hvidovres ønske om en grundig og dækkende undersøgelse af støjniveauet fra Holbækmotorvejen. Det er et vigtigt og stort skridt i retning mod en seriøs støjreduktion i Hvidovre.

- Det er en god dag for Hvidovre. Undersøgelsen betyder, at vi nu får belyst den reelle støjbelastning i Hvidovre. I SF Hvidovre forventer vi, at undersøgelsens resultater vil underbygge den oplevelse rigtige mange Hvidovre-borgere i dag har med støjgener fra Holbækmotorvejen. Det vil give os et vigtigt og videnskabeligt argument i vores arbejde for at overbevise Folketinget om, at støjgener i Hvidovre kræver handling, siger Hvidovre Borgmester Anders Wolf Andresen fra SF.

Konkret skal Folketingets undersøgelse afdække om, der skal sættes nye, moderne og bedre støjskærme op ved Holbækmotorvejen.

- Det er vi i SF selvsagt meget glade for! Vi er løbende i kontakt med vores folketingspolitikere om de store støjgener, som vi har i Hvidovre fra jernbanerne og motorvejene. Derfor er vi meget tilfredse med at SF og de andre partier i Infrastrukturaftalen har besluttet at undersøge en opgradering af støjbekæmpelsen langs Holbækmotorvejen på hele strækningen gennem Hvidovre Kommune, siger borgmester i Hvidovre Anders Wolf Andresen.

Hvidovre Kommune har gennem længere tid arbejdet parallelt med konkrete overdækningsprojekter på både Holbækmotorvejen og Amagermotorvejen som de ultimative løsninger på bekæmpelsen af støjen fra de to motorveje.

At det nu er lykkedes at få hele strækningen på Holbækmotorvejen anerkendt i forligskredsen i Folketinget som en strækning, der skal undersøges for støj og en mulig opgradering til moderne og bedre skærme, er et stort fremskridt.

Anders Wolf forklarer: - Der ligger 3 mia. kr. til støjbekæmpelse i Infrastrukturaftalen, og det er afgørende for os at støjen fra motorveje og jernbaner ikke kun er vores eget problem i Hvidovre, men faktisk er et statsligt ansvar.

- Som borgmester er det glædeligt, at vi oplever lydhørhed på Christiansborg og på den måde kan skabe forbedringer til gavn for borgerne i Hvidovre. Jeg ved, at støjproblemet er noget vi i alle partier i Hvidovre står sammen om at arbejde for, hvilket jeg er super glad for. Jeg vil dog rette en stor tak til SF’s transportordfører, Sofie Lippert, for lydhørhed og samarbejde til gavn for Hvidovre, slutter Anders Wolf.

Foto: SF's formand, Pia Olsen Dyhr og borgmester Anders Wolf Andresen ved Holbækmotorvejen

red