Borgmester om Sønderkærgården: - Vi følger sagen tæt...

 Borgmester om Sønderkærgården: - Vi følger sagen tæt...

Efter sidste uges indlæg fra tre beboere i Sønderkærgården svarer borgmester Anders Wolf Andresen nu, at kommunen tager bekymringerne alvorligt

Brandsikkerhed, bekymringer og genhusning af beboerne i Sønderkærgården tages yderst alvorligt af Hvidovre Kommune. Og snart søsættes desuden en kampagne, der skal tydeliggøre bygningsejere og bestyrelsers ansvar for brandsikkerhed.

Sådan lyder det fra borgmester Anders Wolf Andresen, der i et åbent brev nu svarer på et bekymret læserbrev fra seneste Hvidovre Avis.

- Jeg kan forsikre alle beboere om, at vi i Hvidovre Kommune tager sagen om brandsikkerheden i Sønderkærgården dybt alvorligt og har fulgt den tæt, siden vi blev bekendt med udfordringerne ved en beboerhenvendelse i november 2020.

Det er helt afgørende, at beboerne kan være trygge i deres egen bolig, og derfor er vi meget opmærksomme på, at Lejerbo Hvidovre gør, hvad de kan, for at løse problemerne med brandsikkerheden.

Det er den enkelte bygningsejer, som er ansvarlig for, at brandsikkerheden er i orden og lever op til forskrifterne – i dette tilfælde altså Lejerbo Hvidovre. Kommunen følger op over for den enkelte bygningsejer, når vi bliver opmærksom på ulovlige forhold, der ikke er af underordnet betydning.

Lejerbo Hvidovre fik et påbud i juni 2021 om, at der var ulovlige forhold i byggeriet, som skulle udbedres. Siden da har vi været i løbende dialog med Lejerbo for at finde en holdbar løsning, herunder hvordan boligorganisationen kunne sikre tilstrækkelige afværgeforanstaltninger, indtil den endelige udbedring af de ulovlige konstruktioner er afsluttet.

De brandmæssige forhold er nu udbedret i alle trappeopgangene, så der nu er sikre flugtveje. Vi skal som kommune ikke godkende en evakueringsplan for ejendommen, men skal tilse, at ejendommen opfylder krav om sikre flugtveje.

Tilsynet med de almene boliger i Hvidovre har rejst en tilsynssag over for Lejerbo Hvidovre om brandsikkerhed i afdeling Sønderkærgården, som fortsat følges tæt. Tilsynet har haft flere møder med boligorganisationen, ligesom jeg også selv har deltaget i møder med de beboere, som oplevede, at brandsikkerheden ikke blev taget alvorligt.

Jeg er helt enig i, at det er meget vigtigt, at bygningsejerne er deres ansvar bevidst om brandsikre forhold i etageboligerne. Som nævnt er brandsikkerheden ejendomsejers ansvar, og derfor er det også ejerens ansvar at gennemføre brandsyn, eventuelt med brug af brandrådgivere.

Men Hvidovre Kommune reagerer selvfølgelig og følger op, hvis vi bliver opmærksomme på ulovlige forhold, der skal rettes op.

Vi har også besluttet at sætte gang i en informationskampagne rettet mod bygningsejere og bestyrelser i boligforeninger, hvor vi gør opmærksom deres ansvar, når det kommer til brandsikkerhed. Efter Vanløse-tagbranden i foråret 2022 har Social- og Boligstyrelsen lanceret en oplysningskampagne om brandsikring, som netop skal medvirke til at forhindre brandspredning i tagrummet i etagebebyggelse. Den kampagne vil vi nu brede ud lokalt bl.a. via vores hjemmeside og i lokale medier. Jeg håber, at ejendomsejerne vil læse materialet og gennemgå sine bygninger, eventuelt med en brandrådgiver.

Lejerbo Hvidovre har som bekendt også besluttet at genhuse alle beboerne på 3. sal, hvor udfordringerne er størst, og den genhusning er i fuld gang. Det kan tage tid at finde egnede boliger til alle beboerne, og vi har i Kommunalbestyrelsen besluttet at sætte den kommunale anvisning til Lejerbo Hvidovres afdelinger i bero for at hjælpe arbejdet på vej.

Ifølge de seneste oplysninger er 24 ud af 86 beboere fraflyttet deres lejligheder i Sønderkærgården. Jeg håber, det hurtigt lykkedes at finde gode løsninger for de resterende beboere.

 

Venlig hilsen

Borgmester

Anders Wolf Andresen