Borgmesteren går på barsel

Borgmesteren går på barsel

SF indkalder stedfortræder og Konservative forventes at stille med fungerende borgmester

Efter Hvidovre Kommunes budget er endeligt besluttet den 3. oktober 2023 går borgmester Anders Wolf Andresen på barsel frem til og med den 1. januar 2024.

Derfor skulle kommunalbestyrelsen tirsdag aften beslutte, om de kunne godkende, at SF's 2. stedfortræder, Maria Brandt Avnskjold, indtræder i kommunalbestyrelsen i barselsperioden. Det fremgår endvidere af dagsordenen, at 1. viceborgmester, Søren Friis Trebbien (C), forventes at blive udpeget som fungerende borgmester i perioden.

- Valggruppe 1 har oplyst, at man vil pege på 1. viceborgmester Søren Friis Trebbien (C) som fungerende borgmester indtil Anders Wolf Andresen vender tilbage. Forudsat, at Søren Friis Trebbien bliver valgt, vil han i sin egenskab af fungerende borgmester være født formand for Økonomiudvalget, fremgår det af dagsordenen.

Da Søren Friis Trebbien (C) allerede er medlem af Økonomiudvalget, vil der således blive en ledig plads i udvalget. Denne plads kan besættes af valggruppe 1 (C, F, H, Æ og Ø, red.), hvilket forventes at ske til førstkommende møde i Økonomiudvalget efter valget af fungerende borgmester er sket.

Anders Wolf Andresen (F) vil modtage borgmestervederlag fra Hvidovre Kommune i hele perioden. SF's 2. stedfortræder, Maria Brandt Avnskjold (F), vil ligeledes modtage vederlag fra Hvidovre Kommune i perioden, ligesom at Søren Friis Trebbien, såfremt han bliver valgt til fungerende borgmester, i perioden vil modtage borgmestervederlag.

 

red