Borgmesteren genvalgt som spidskandidat

Borgmesteren genvalgt  som spidskandidat
NON: Medlemmerne i SF Hvidovre har på et medlemsmøde enstemmigt valgt deres spidskandidat til næste års kommunalvalg, og ikke overraskende var der genvalg til borgmester Anders Wolf Andresen.
– Jeg er ydmyg og stolt over tilliden, fortæller en glad Anders Wolf Andresen. 
– Vi har sat mange vigtige ting i gang i et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Jeg håber, jeg kan få lov til at fortsætte det arbejde, vi har sat i gang i denne periode blandt andet med den store plan for forenings- og idrætsområdet, med faste teams i vores hjemmepleje, en øget biodiversitet, metroen til Hvidovre Hospital og en overdækning af Amagermotorvejen.
– Det ser godt ud, og vi har gode muligheder for at gøre det endnu bedre for Hvidovres borgere, den nære velfærd, klimaet, miljøet og naturen, fortsætter han.
Endnu bedre næste år?
Ved sidste valg fik SF fire pladser i kommunalbestyrelsen og håbet er, at de gode resultater i Hvidovre, til Europaparlamentsvalget og den landspolitiske tendens kan give et endnu bedre resultat til næste år.

– Vi har et godt hold, fortæller forkvinde for SF Hvidovre Sofie F. Villadsen.
– Jeg er en stolt forkvinde, der nu kan præsentere Anders som spidskandidat for SF. Med sit store engagement, flid og hjerte for Hvidovre, har han gjort det fantastisk den forgangne periode sammen med de tre andre valgte SF’ere i kommunalbestyrelsen. Og ud over Anders står der også et stort hold af engagerede SF’ere klar til at fortsætte arbejdet for kommunen. Vi glæder os til at gå ind i en valgkamp med med- og modkandidater, hvor vi vil være åbne og lydhøre over for Hvidovreborgernes ønsker og drømme for vores by.
De øvrige kandidater på SF’s liste bliver fundet til efteråret, hvor der skal være urafstemning blandt medlemmerne.
Anders Wolf Andresen, som snart har siddet i Hvidovres kommunalbestyrelse i 12 år, ser frem til valgkampen næste år:
– Det bliver spændende. Men mest af alt ser jeg frem til at lave endnu mere SF-politik efter valget. Vi skal gøre endnu mere for klimaet, for børnene og for de ældre i vores kommune, og vi skal gøre det sammen. Vi ønsker at samarbejde bredt med alle, der vil os, men et styrket SF er garantien for mere SF-politik i Hvidovre.