Borgmesteren med svar på læserbrev: VI HAR INVITERET BORGERNE TIL DIALOG

Borgmesteren med svar på læserbrev: VI HAR INVITERET BORGERNE TIL DIALOG

Forudgående borgerdialog er netop udtryk for respekt, understreger borgmester ANDERS WOLF ANDRESEN:

LÆSERBREV: I sidste uges Hvidovre Avis udtrykte Andreas fra Hædersdalsvej sin bekymring for, om han og andre beboere i området inden længe vil blive naboer til dét, han kalder en ”Berlinmur” af et byggeri på Immerkær/Svend Aagesens Allé. Det er vel at mærke et byggeri, der maksimalt kan blive 15 meter højt og i fire etager. Hvis det er en Berlinmur, så har vi en del af dem allerede her i Hvidovre.

Andreas opfordrer til, at byudvikling og nybyggeri bør ske med respekt for ånden og planen i det enkelte kvarter, og at Kommunalbestyrelsen lytter til borgerne. Det er jeg selvfølgelig helt enig i, men jeg mener også, vi skal se på fakta. Lad mig med det samme understrege, at der ikke er truffet nogen beslutning om konkret byggeri på Immerkær/Svend Aagensens Allé. Tværtimod har Kommunalbestyrelsen gjort dét, som skal gøres, når grundejere ønsker at opføre byggeri, som ikke stemmer overens med de rammer, der er sat i kommuneplanen og som vi specifikt har sat for dette område.

Stor værdi i at lytte

Vi ved, at det betyder meget for beboerne i området, og derfor har vi har inviteret borgerne til dialog, før der bliver taget stilling til, om der skal ændres noget som helst. I dette forår har der både være rundture og workshops, hvor både borgere, politikere, grundejere, kommunens byplanlæggere og ejendomsudviklerne har været med. Jeg har selv deltaget i disse og fundet stor værdi i at lytte og fornemme holdningerne. Det har været værdifuldt for os i Kommunalbestyrelsen og kommunens administration at høre borgernes tanker og bekymringer. Som jeg ser det, er denne forudgående og grundige borgerdialog netop et udtryk for den respekt, som Andreas efterlyser, og som jeg er enig i, at der skal være, når vi undersøger, om der skal ændres og udvikles i vores bolig- og erhvervsområder.

Og fordi vi mangler boliger i Hvidovre – bl.a. til unge og seniorer – så synes jeg også, at det giver mening netop at undersøge og overveje mulighederne, når nogen byder ind med et projekt. Borgernes input indgår som et vigtigt element i overvejelserne. I forbindelse med årets budgetlægning er vi også blevet smerteligt bevidste om, hvilken negativ påvirkning det har på kommunens økonomi, når resten af landet vokser, mens Hvidovre står stille: Vores skatteindtægter og bloktilskud fra staten falder og giver os problemer med at finansiere vores lokale velfærd. Det giver mening, at vi bliver flere skuldre i Hvidovre til at bære finansieringen af vores dagtilbud, skoler og plejehjem. Sagen om en eventuel ny lokalplan for Immerkær/Svend Aagesens Allé og et eventuelt tillæg til kommuneplanen bliver behandlet i By- og Planudvalget den 4. september og Økonomiudvalget den 11. september.

Venlig hilsen

Anders Wolf Andresen,

borgmester.