Borgmesteren om anlægsprojekter: - Her finder vi penge til stadion...

Borgmesteren om anlægsprojekter:  - Her finder vi penge til stadion...

Efter den seneste tids indlæg fra borgere der spørger hvor pengene til, stadion skal komme fra, svarer borgmester Anders Wolf Andresen nu, at det ikke vil gå ud over kernevelfærden

Der har i den seneste tid været flere spørgsmål her i avisen om, hvor pengene til opgradering af Hvidovre Stadion egentlig skal komme fra, til dette har redaktionen modtaget nedenstående fra borgmester Anders Wolf Andresen:

- Næstformanden for Holmegårdsskolens skolebestyrelse, spurgte om det har konsekvenser for planerne for Klub Nord samt en række faglokaler på skolen. Men disse projekter er der ikke sparet på – tværtimod har vi bevilliget flere penge til projektet med at samle Klub Nord i forbindelse med at vi fandt midlerne til stadion, netop fordi det er vigtigt for os at vi får afsat de nødvendige midler til kernevelfærdens institutioner. Men vi har ikke kunnet nå at gennemføre arbejdet i 2023, og derfor er dele af midlerne udskudt til 2024. Men projektet bliver altså gennemført og er nu finansieret.

I sidste uge efterlyste Denis Jensen også information om, hvilke konkrete projekter og opgaver der bliver udskudt for at finde penge til opgraderingen af Hvidovre Stadion.

- Vi har i Kommunalbestyrelsen gået anlægsbudgettet igennem med en tættekam – dels for at finde penge til stadion, men også fordi en række projekter er blevet dyrere på grund af generelle prisstigninger. Og hovedgrebet er sådan set lidt teknisk, nemlig der hvor dele af et projekt først udføres i 2024, har vi flyttet budgettet for denne del til 2024.

- Formålet er at vi lykkes med at Hvidovre Stadion er klar til den helt ekstraordinære og positive begivenhed at der skal spilles Superligafodbold i Hvidovre, samtidig med at vi fortsat renoverer og forbedrer vores bygninger og anlæg til kernevelfærden.

Et flertal af Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 30. maj følgende ændringer:

Klub Nord: Projektet forventes at blive 4 mio. kr. dyrere, som vi finansierer, men der udskydes 3,6 mio. kr. til 2024. Der resterer fortsat 5 mio. kr. i 2023.

Kunstgræsbaner: Der udskydes 7,2 mio. kr. til 2024, hvorefter der resterer 0,8 mio. kr. i 2023.

Ventilation, Avedøre Skole: Der udskydes 0,5 mio. kr. til 2024, hvorefter der resterer 9,5 mio. kr. i 2023.

Skolerne, håndværk- og designlokaler: Der udskydes 2,4 mio. kr. til 2024, hvorefter der resterer 2,05 mio. kr. i 2023.

Udvikling af Hvidovre Havn: Der udskydes 4 mio. kr. til 2024, hvorefter der resterer 2,31 mio. kr. i 2023.

Hvidovre Kommunes Trafikstrategi: Der udskydes 6 mio. kr. til 2024, hvorefter der resterer 4,27 mio. kr. i 2023.

Bakkeskoven til Kettevej: Der udskydes 2,76 mio. kr. til 2024. Dette projekt har vi valgt at udskyde helt til 2024.

Retræten, botilbud til midlertidigt ophold: Der udskydes 0,5 mio. kr. til 2024.

Helhedsplan, idrætsområdet: Der udskydes 4,75 mio. kr. til 2024, hvorefter der resterer 5,54 mio. kr. i 2023.

Miljø- og energipuljen: Der udskydes 1 mio. kr. til 2024, hvorefter der resterer 6 mio. kr. i 2023.

Investering i Energifællesskab Avedøre: Der udskydes 8 mio. kr. til 2024, hvorefter der resterer 2 mio. kr. i 2023.

Vedligeholdelse af vejbaner 2022 og 2023: Der udskydes 13,2 mio. kr. til 2024, hvorefter der resterer 3,24 mio. kr. i 2023.

I samme omgang godkendte Kommunalbestyrelsen også en række merudgifter for andre projekter:

Klubhus Rebæk IF: Forventede merudgifter på 0,95 mio. kr., Så vi fuldt finansierer første etape af klubhuset til den voksende fodboldklub med fokus på børnene.

Tilpasning af stadion: Forventede merudgifter på 15,8 mio. kr. i 2023

Hvidovre Havn, genopretning af molen: Der fremrykkes 5 mio. kr. fra 2024 og 2025 til fortsættelse af genopretning af molen i 2023. Fordi molen er i betydeligt værre stand end, der tidligere var erkendt, så nu gør vi det færdigt, når vi er i gang.

Pumptrack-cykelbane, Ellipsebakkerne: Forventede merudgifter på 1,6 mio. kr.

- Sidenhen er det i arbejdet med Hvidovre Stadion kommet frem, at der pga. øgede krav til brandsikkerhed mangler 5,8 mio. kr. for at gøre det klar til Superliga-brug. Jeg forventer at når dette læses, så har vi i Kommunalbestyrelsen finansieret de ekstra midler af kassebeholdningen, så projektet fortsætter ufortrødent.

- Årsagen til at hele stadionopgraderingen ikke kassefinansieres er at vi så vidt muligt bør forsøge at overholde vores anlægsbudget i en tid, hvor Hvidovre som mange andre kommuner, er stærkt udfordret af bl.a. stigende priser på byggeri og støt stigende udgifter til velfærdsområder som det specialiserede område og ældreplejen.

- Men igen er det vigtigt at understrege, at stadionopgraderingen handler om at finde penge på anlægsbudgettet og ikke på driften, så det vil ikke gå ud over vores kernevelfærd og den generelle service i Hvidovre Kommune, slutter borgmester Anders Wolf Andresen.