Borgmesteren - Vi er glade for borgerrådgiveren

Borgmesteren - Vi er glade for borgerrådgiveren

Anders Wolf Andresen understreger, at borgerrådgiverens arbejde tages meget seriøst

Det er ikke altid positive konklusioner kommunens borgerrådgiver kommer med, men de er vigtige.

Nogenlunde sådan lyder det fra Hvidovre Kommunes borgmester, Anders Wolf Andresen, efter han læste den seneste Ugens Kommentar i Hvidovre Avis.

- I sidste uges avis skrev Niels-Erik Madsen om, hvordan man i mange kommuner sparer borgerrådgiveren væk, og lad mig derfor starte med at understrege: Borgerrådgiver-funktionen er ikke truet i Hvidovre. Tværtimod er vi både i kommunalbestyrelsen og i kommunens administration glade for, at vi har borgerrådgiveren, indleder Anders Wolf Andresen.

Han tilføjer, at borgerrådgiverfunktionen i Hvidovre har været noget, han politisk har kæmpet for.

- Vi har haft en borgerrådgiver i Hvidovre siden 2014, og jeg har selv kæmpet for, at vi fik sådan en ordning. Jeg har arbejdet ihærdigt for, at borgerne skulle have bedre oplysning om deres muligheder for at komme i kontakt med borgerrådgiveren, bl.a. ved at borgerrådgiverens pjece sendes ud sammen med alle afgørelser fra kommunen, siger han.

Lære af rapporten

I følge det kommissorium, som kommunens skiftende borgerrådgivere har arbejdet under, skal borgerrådgiveren hvert år udarbejde en årsrapport eller årsberetning, hvor borgerrådgiveren kommer med en redegørelse af, hvordan sitatuionen ser ud i Hvidovre hvad angår kommunens behandling af borgerne. Hvor mange borgere der har henvendt sig til borgerrådgiveren, hvilke kommunale områder henvendelserne drejer sig om og hvad borgerrådgiveren kan konkludere i forhold til kommunens behandling af borgerne.

Årsrapporten fra borgerrådgiveren drejer sig om årene 2022 og 2023 og i den, beskriver borgerrådgiver Christel Zukunft, at hun ser en grad af forråelse i den måde, som kommunen møder borgerne på.

- Vi tager altid borgerrådgiverens årsrapporter seriøst og lærer af dem. Det gælder også den seneste. Derfor har vi i Økonomiudvalget bedt borgerrådgiveren om at uddybe og være mere konkret med eksempler og præciseringer af, hvor kommunen skal sætte ind mod forråelse. Jeg tror ikke på, at der er 4.000 medarbejdere i Hvidovre Kommune, der har en forrået tilgang til borgerne. Men det er klart, at dér, hvor der konkret er problemer, skal vi sætte ind. For kommunen er til for borgerne og ikke omvendt, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Han tilføjer, at der nu er sat et arbejde igang i alle kommunens centre, hvor man addresserer problemstillingen.

- I alle kommunens centre er der på baggrund af borgerrådgiverens rapport sat gang i en dialog om forråelse, og når borgerrådgiveren har uddybet og konkretiseret sin rapport, går vi videre med arbejdet de steder i kommunen, hvor borgerrådgiveren kan pege på konkrete problemer, slutter Anders Wolf Andresen.

 

 

red