BRUG DIN BORGERRÅDGIVER - DIN RETSSIKKERHED

 BRUG DIN BORGERRÅDGIVER - DIN RETSSIKKERHED

Er du blevet urimelig dårligt behandlet, - er du ikke hørt, eller har du brug for hjælp til at anke eller klage, så brug Borgerrådgiveren, skriver PETER RYTTER:

LÆSERBREV: Når sandheden har trange vilkår på Hvidovre Rådhus, er det for os almindelige borgere vigtigt, at vi har en BORGERRÅDGIVER. Hendes funktion er reguleret i lov om kommunernes styrelse og i styrelsesvedtægten.

Hun er ikke ansat i forvaltningen. Hun er ansat direkte under kommunalbestyrelsen. Hun er kommunalbestyrelsens forlængede arm i den kontrolforpligtigelse kommunalbestyrelsen har med forvaltningens virke.

Hovedopgaverne er: At sikre konstruktiv dialog mellem kommunens afdelinger og borgerne. At hjælpe borgerne med at finde vej i systemet. At vejlede i forbindelse med klager og hjælpe med at formulere klager. At behandle klager over kommunens sagsbehandling, personalets optræden og medarbejdernes betjening af borgerne mm.

I sagen om eleven der uberettiget blev bortvist, og efterfølgende blev flyttet fra Gungehusskolen uden forældremyndighedens og elevens accept, viste hun sit værd.

I en 17 siders lang kritikrapport ser man, med hvilken grundighed en Borgerrådgiver arbejder.

Gennemgangen af sagens forløb viser, at Borgerrådgiveren endog har gennemlæst adskillige sider i AULA (kommunikationssystemet mellem skole og forældre), og dermed kan påvise forældrenes indsats for at gøre opmærksom på deres barns mistrivsel, og som viser deres gentagne forsøg på at etablere en konstruktiv dialog.

Grundigheden ses også i den såkaldte interne undersøgelse, der er lavet. Her står ”BJ fortæller RRS, at Borgerrådgiveren kommer hele tiden, og at hun spørger meget ind til sagen på Gungehusskolen”. (Det er de samme medarbejdere, der hævder de ikke er hørt!?)

Man kan dog ikke forvente, at alt man klager over kommer med i en kritikrapport. I sagen her er der forhold, der er rejst men ikke medtaget. Kun det der kan dokumenteres og bevises indgår i Borgerrådgiverens rapport. Naturligvis – sådan burde enhver forvaltning altid arbejde!

Borgerrådgiveren er også meget præcis i sin konklusion. Hun skriver: ”…at skoleleder og skoleforvaltningen ikke har sikret skoleelevens retssikkerhed”, og ”…at der er foretaget sanktioner uden den rette lovhjemmel og den rette benyttelse af lovens anvendelsesområde”. Videre skrives: ”…at skoleleder og forvaltningen ikke har tilstrækkelig fokus på oplysning af sagens fakta, proportionalitet i forhold til sanktioner, notatpligt for at sikre både skoleelev og medarbejdere, overholdelse af gældende lov samt at sikre god forvaltningsskik, der skal hjælpe med at skabe tillid mellem borgere og forvaltningen”

Så er du blevet urimelig dårligt behandlet, - er du ikke hørt, eller har du brug for hjælp til at anke eller klage, så brug Borgerrådgiveren!!

Peter Rytter bisidder