Budgetforligspartier: Ansvarligt budget sikrer kernevelfærden

Budgetforligspartier: Ansvarligt budget sikrer kernevelfærden

Fem ud af otte partier og lister i kommunalbestyrelsen står bag kommunens budget for 2024 og
overslagsår.

Ansvarlighed og en sikring af kernevelfærden er nøgleordene for det budget, der nu er faldet på
plads for Hvidovre Kommune i 2024 og de kommende år. Efter udfordrende men også konstruktive
drøftelser, er der torsdag den 28. september indgået en budgetaftale mellem Socialistisk
Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Hvidovrelisten, Danmarksdemokraterne og Nye
Borgerlige.

- Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes os at få enderne til at mødes. Det har været en svær
opgave, og vi har været nødt til at prioritere benhårdt og tage nogle svære, men nødvendige
beslutninger, også nogle af dem, der gør ondt. Men hvis vi ikke gør noget nu, vil kommunekassen
være tømt ved udgangen af 2025, og kommunen er konkurs. Det er den økonomi, vi har at arbejde
indenfor, og de rammer regeringen stiller kommunerne. Med forliget forebygger vi konkursen, siger
borgmester Anders Wolf Andresen.

Forligspartnerne har lagt vægt på at sikre kernevelfærden og samtidig fortsætte arbejdet med at
sikre en økonomi i balance, hvilket er nødvendigt i en tid, hvor Hvidovre generelt oplever stigende
udgifter og faldende indtægter.

- Som med alle forhandlinger har vi hver især måtte indgå kompromisser. Men der har været en
vilje til at tage ansvar for de svære prioriteringer, vi har været nødt til at foretage, og jeg vil gerne
takke for den gode forhandlingsproces, der har været med alle partier i kommunalbestyrelsen,
siger Anders Wolf Andresen og tilføjer:

- En særlig tak til de partier, der i et bredt samarbejde blev i forhandlingslokalet og påtog sig den
ekstremt svære prioriteringsopgave. Det er politisk ansvar, når det er mest nødvendigt, men også
vanskeligst.

Budgettet skal endeligt godkendes ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 3. oktober 2023.

Det siger forligsparterne om aftalen

Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Friis Trebbien, Det Konservative Folkeparti:

- I Det Konservative Folkeparti er vi glade for igen i år at være en del af budgetforliget og tage ansvar for Hvidovres økonomi. Vi har kæmpet for det almene område og familielivet i Hvidovre, idet f.eks. daginstitutionspladser ikke stiger i pris, trods regler om minimumsnormeringen. Vi har derudover sat et grønt aftryk på aftalen med en undersøgelse af en byttecentral, der skal fremme genbrug, og vi har tilført midler til overholdelse af loven på miljøområdet, lyder det fra Søren Friis Trebbien.

Kommunalbestyrelsesmedlem Sara Benzon, Socialistisk Folkeparti:

- Vi er kommet i mål med en solid budgetaftale, der sikrer flere af SF’s mærkesager, bl.a. fokus på faste teams i ældreplejen, opkvalificering af medarbejdere og penge til grøn trafiksanering. Der er dog ingen tvivl, at de økonomiske betingelser, som den socialdemokratisk ledede regering har
givet landets kommuner, har gjort det vanskeligt at få enderne til hænge sammen. Heldigvis har partierne bag budgetaftalen vist vilje til at tage ansvar for at sikre Hvidovre Kommunes fremtidige økonomi og velfærd, lyder det fra Sara Benzon.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer for Hvidovrelisten Arne Bech og Kristina Young kalder aftalen for rettidig omhu:

- Hvidovrelisten sætter stadig tæring efter næring og arbejder for kvalitet med respekt for borgernes penge. Derfor er vi glade for med et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer - på tværs af partiskel - at være deltagere i en Budgetaftale. Hermed kan vi sammen sikre en socialt ansvarlig kommune med balance i økonomien – og i dialog med borgerne om deres ønsker til livskvalitet i Hvidovre, lyder det fra Arne Bech og Kristina Young.

Kommunalbestyrelsesmedlem Charlotte Munch, Danmarksdemokraterne:

- Det har været en svær øvelse at få dette budget til at gå op, og det har bestemt ikke været sjovt at
skulle spare så mange penge. Når det så er sagt, så er jeg utrolig glad for, at vi har formået at
tilføre penge til de allermest udsatte borgere. Det har været et stort fokusområde for mig og
Danmarksdemokraterne, siger Charlotte Munch.

Kommunalbestyrelsesmedlem Martin Amby, Nye Borgerlige:

- I Nye Borgerlige er vi glade for at deltage i budgetforliget, hvor vi har prioriterer medarbejdernes input til besparelser, optimering og fremtidsinvesteringer. Desværre begrænser økonomiske udfordringer vores mulighed for at udnytte anlægsrammen fuldt ud på grund af nødvendige, udsatte anlægsopgaver og regeringens prioritering af egne mærkesager over kommunalt velfærd. Vi forbliver engagerede i at sikre vores kommunes fremtid, siger Martin Amby.

Læs budgetaftalen i sin helhed her

Billedtekst: Budgetforligsparterne efter de havde indgået budgetaftale 2024: Fra venstre Martin Amby (Nye Borgerlige), Kristina Young (Hvidovrelisten), Anders Wolf Andresen (borgmester og SF), Sara Benzon (SF) og Søren Friis Trebbien (Det Konservative Folkeparti). Charlotte Munch (Danmarksdemokraterne) er desuden med i budgetaftalen, men kunne ikke være med til fotografering).