Byudvikling med fokus på velfærd og fællesskab

Byudvikling med fokus på velfærd og fællesskab

Hvidovrestrategien i offentlig høring indtil torsdag den 22. august 2024

Kommunalbestyrelsens nye vision ”Der er VI i Hvidovre” skal realiseres gennem en ny strategi. Den er nu er sendt i offentlig høring frem til 22. august. Alle kan komme med deres input via høringsportalen på hvidovre.dk

”Fremtiden byder på en række dilemmaer og forandringer, som vi kun kan løse gennem langsigtede tiltag, og det kræver, at vi finder løsningerne sammen med borgere, erhvervsliv og civilsamfund. Der er ingen lette løsninger, men med Hvidovrestrategien har vi et fælles billede af, hvad der særligt kræver vores opmærksomhed”.

Sådan står der i udkastet til ”Hvidovrestrategien”, som Kommunalbestyrelsen netop har sendt i offentlig høring.

Strategien bygger på Kommunalbestyrelsens nye vision ”Der er VI i Hvidovre” og er en udvidet planstrategi for kommunen. Planstrategien er et dokument, som alle kommuner laver, og som beskriver hvordan kommunalbestyrelsen ønsker, at kommunen skal udvikle sig fysisk hen over de næste mange år.

– Denne gang har vi dog valgt, at strategien ikke kun skal dreje sig om den fysisk byplanlægning. Den favner meget bredere, og derfor kalder vi den ”Hvidovrestrategien”, forklarer borgmester Anders Wolf Andresen og uddyber:

– Meningen med den nye vision og strategien er, at de sammen skal sætte retning for arbejdet i Hvidovre Kommune og for byens udvikling...

Pejlemærkerne for den fælles retning er i Hvidovrestrategien beskrevet gennem syv ambitioner, som handler om børns trivsel og udvikling, selvstændigt liv for alle, lighed i sundhed, gode muligheder for frivillighed og aktivt medborgerskab, attraktive rammer for og samarbejde med det lokale erhvervsliv, grøn by, og balanceret by- og boligudvikling. Ambitionerne er samlet under tre temaer: Velfærd, fællesskaber og byens udvikling.

– I strategien beskriver vi de udfordringer og muligheder, der er i forhold til at vores ambitioner, og helt overordnet står det klart, at kommunen ikke kan finde løsningerne alene. I fremtiden kommer vi politikere, kommunens ansatte, borgere, foreninger, organisationer og erhvervsliv til at skulle arbejde mere sammen for at få skabt det Hvidovre, vi alle godt kunne tænke os, fastslår borgmesteren.

– Derfor håber jeg også, at mange vil læse Hvidovrestrategien igennem og komme med deres kommentarer til den, mens udkastet er i høring...

Udkastet til Hvidovrestrategien findes på hvidovre.dk under Høringer. Den kan også læses i papirudgave på Hvidovre Hovedbibliotek og Avedøre Bibliotek og Kulturhus.

Når den offentlige høring er slut efter den 22. august, vil alle forslag og bemærkninger blive samlet og drøftet i Økonomiudvalget.

Foto: Processen med Hvidovrestrategien startede i begyndelsen af 2023 med inddragelse af politikere, erhvervsliv og borgere.