Café Hjertetræet var mere end en Café

 Café Hjertetræet var mere end en Café

Har man overhovedet undersøgt betydningen af cafeen, før man sparer den væk?, skriver IDRIS YORULMAZ:

LÆSERBREV: Hvorfor vil et flertal ikke længere støtte Café Hjertetræet? Det spørgsmål er jeg og den socialdemokratiske gruppe blevet stillet flere gange – og især fra de rigtig mange borgere i lokalområdet i Stationsbyen. Det korte svar er, at et flertal bestående af SF og en masse blå partier har besluttet det. Der er sparet 540.000 kr. om året. Men det virker ikke som om der overhovedet er viden om, hvad det er at over 20 års samarbejde mellem Hvidovre Kommune og Avedøre Kirke egentlig har af betydning.

Den viden er dog klar for os i Socialdemokratiet og i Enhedslisten. Mit bud er, at også Dansk Folkeparti ved det, for jeg mener heller ikke de havde sparet samarbejdet væk i deres budgetforslag.

Alene økonomien i besparelsen er ret tvivlsom, for Café Hjertetræet har fx haft ca. 10 Hvidovreborgere i jobafprøvning om året og det plejer at koste mindst 20.000 kr. at købe sig til. Og her taler vi om virkeligt sårbare borgere, der bestemt ikke bare kan være hvor som helst. Så er besparelsen nede på omkring 340.000 kr. Og hvis man så tager vores borgere med, som ikke lige lever et liv i overhalingsbanen, så er det endnu mere ubærligt at tænke på. De er blevet lagt mærke til i det netværk kirken og Caféen udgjorde sammen med andre i lokalområdet. Der er næppe tal på hvor mange grumme skæbner der er undgået, fordi dette netværk har lagt mærke til når noget var galt, grebet ind og taget fat inden noget gik rigtig galt. Er det 340.000 kr. værd?

Cafe Hjertetræet var langt mere end en Café og det er ærligt talt ret provokerende, at nogle af dem, der selv har været med til at fjerne tilskuddet tænker, at det bare handler om omsætning. ”Kan vi så ikke bare købe noget mere i Caféen?”, har jeg læst på de Sociale Medier. Jamen hallo! Nej. Det har jo netop været noget andet end en kommerciel virksomhed. Det var jo både et beskæftigelses- og et socialt tilbud. Bundet sammen af de værdier som Avedøre Kirke står for og som et politisk flertal - ind til nu - også stod for i Hvidovre. Og ovenikøbet kunne der drives Café for en så billig penge, at selv den fattigste pensionist kunne invitere børnebørnene på brunch engang i mellem.

Jeg kan ikke lade være med at tænke, om man overhovedet har undersøgt hvilken betydning Cafe Hjertetræet har for borgerne i Avedøre og resten af Hvidovre? Det tror jeg næppe - hvis forligspartierne havde undersøgt dette er jeg sikker på at de ikke ville afskære økonomisk tilskud til Cafe Hjertetræet.

Cafe hjertetræet er mere et blot et Cafe! Jeg bor selv i Avedøre Stationsbyen og har et lokalt kendskab til området og ved hvilken betydning Cafe Hjertetræet har for mange borgere. Især mange pensionister, enlige og familier med små børn benytter sig af Cafe Hjertetræet.

Cafe Hjertetræet var et samlingspunkt - især for borgere med en lille økonomi. Her havde de mulighed for at spise et måltid mad til billige penge. Café Hjertetræet var en café, hvor alle følte sig velkomne og ligeværdige også på trods af bio-psyko-sociale udfordringer.

Jeg er stolt af at min gruppeformand Anders Liltorp netop huskede Café Hjertetræet, da han holdt tale ved demonstrationen mod lukning af daginstitutionen Tinsoldaten. For hvem råber højt for dem, der har haft gavn af Café Hjertetræet? Hvem taler for dem, der ikke selv kan stille sig op?

Det gør vi i Socialdemokratiet. Og det er jeg stolt af. Jeg håber vi kan genskabe samarbejdet med Avedøre Kirke og caféen på et tidspunkt, for nogle besparelser koster meget mere end der er sparet.

Med venlig hilsen,

Idris Yorulmaz (A),

Kommunalbestyrelsen og medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

FOTO: Idris Yourlmaz og Anders Liltorp på besøg i Café Hjertetræet.