Charlotte belønnes for at skabe mini-skove sammen med andre

Charlotte belønnes for at skabe mini-skove sammen med andre

Modtager Hvidovre Kommunes Miljøpris 2023 for bl.a. at have inddraget en bred kreds af aktører i arbejdet med at få plantet to skoleskove i Hvidovre

Charlotte Amon Meng modtog i mandags Hvidovre Kommunes Miljøpris 2023. Det gjorde hun på grund af sit store frivillige engagement i at skabe lokale mini-skove i Hvidovre til gavn for klima og biodiversitet, og fordi hun har formået at inddrage en bred kreds af aktører – bl.a. privatpersoner, Hvidovre Grønne Nabofællesskaber, Hvidovre Kommune og skoler – i arbejdet for at få etableret og plantet skoleskove på indtil videre to af Hvidovres folkeskoler, Dansborgskolen og Frydenhøjskolen. Skoleskovsprojekterne er skalerbare, så de kan udbredes til andre skoler eller institutioner, og de giver anledning til at arbejde med grøn og demokratisk dannelse af Hvidovres børn og unge.

Ved prisoverrækkelsen sagde fungerende borgmester Søren Friis Trebbien:

- Du får prisen, fordi du med et fantastisk engagement og drive og et ønske om at gøre en forskel lokalt har stået i spidsen for at plante mini-skove til gavn for klima, miljø og biodiversitet. Du har formået at samle mennesker på tværs af alder, baggrund og sektorer om miniskovene, og det er meget beundringsværdigt. Skoleskovene er med til at imødegå klimaforandringer ved at øge det lokale CO2-optag. De er også med til at skabe et rart ude- og læringsmiljø for både børn og voksne, og de giver os mere natur i byen.

En rørt prismodtager takkede bl.a. en række andre frivillige fra Grønne Nabofællesskaber og sagde:

- Med skoleskovene viser vi børnene, at vi faktisk GØR noget for klimaet. Jeg tror, de oplever, at vi voksne bare snakker og snakker, men at der ikke rigtig bliver rykket på noget. Det har været fantastisk at opleve, hvordan de her børn – selv i sjap og mudder til knæene – har strålet, når de har været med til at plante træer, og jeg har en drøm om, at alle skoler i Hvidovre skal have en skov.

Hvidovre kommunes Miljøpris er oprettet til anerkendelse af en særlig indsats indenfor fire hovedtemaer klima, miljø, natur og energi. Prisvinderen skal have udført en ekstraordinær indsats, som ligger ud over lovgivningens krav og intentioner, der peger fremad og kan bruges af andre. Prisen kan tildeles virksomheder, institutioner, myndigheder, organisationer, foreninger eller enkeltpersoner i Hvidovre.

I alt 7 var indstillet til Hvidovre Kommunes Miljøpris 2023. Udover Charlotte Amon Meng var det:

Hvidovre Gymnasium - indstillet for deres arbejde med den grønne omstilling og deres grønne profil. Borgerne Inger Belling Olsen og Mette Damgaard for jeres kamp mod støj fra motorvejen. Virksomheden Faller Packaging for deres arbejde med bæredygtighed i bredt perspektiv. Leder af Naturcenter Quark Daniel Dam for at involvere børn og voksne i at gøre Hvidovre grønnere. Holdet af frivillige og foreninger bag Genbrugshallen for igennem mange år at have arbejdet for at styrke genbruget i Hvidovre.

Foto: En glad prisvinder: Charlotte Amon Meng modtog Miljøprisen 2023 overrakt af fungerende borgmester Søren Friis Trebbien