CYKLER FØR BILER

 CYKLER FØR BILER

Der er taget første skridt mod sikre cykelveje i Strandmark i form af en række fartbump MARIA AVNSKJOLD

LÆSERBREV: Bløde trafikanter skal have fortrinsret! Og det må gerne være lidt mere besværligt at køre bil end cykel på vores villaveje i Hvidovre. Derfor mener vi i SF Hvidovre, at vi skal gøre endnu mere for at gøre det attraktivt at vælge cyklen fremfor bilen. Derfor vil SF blandt andet etablere sikre cykelkorridorer i vores villakvarterer, der vil skabe bedre forhold for bløde trafikanter – ikke mindst de børn, der cykler til og fra skole eller daginstitution.

En cykelkorridor er en udvalgt rute igennem et villakvarter, hvor der ikke er tvivl om, at her er det cyklerne, der fortrinsret før biler. En sikker cykelvej, der kan lede børnene trygt til og fra skole. Det kræver at vi nogen steder tør blænde af for bilisterne og at vi andre steder “vender vejene” ved at ændre vigepligten så cykelkorridorerne får fri bane, og bilerne vigepligt. Med andre ord; cykelkorridorerne bliver gennemkørende, og alle veje, der krydser en cykelkorridor, får vigepligt – gerne suppleret med fartbump eller andre fysiske anlæg, der højner trafiksikkerheden.

De bløde trafikanter vil komme hurtigere frem end bilerne, og vil måske også give flere forældre mod til at sende deres børn afsted på cykel fremfor at køre dem.

I Strandmark Nord har man netop taget de første skridt mod sikre cykelveje i området i form af en række fartbump. Det er sket i tæt samarbejde mellem kommunen og områdets to grundejerforeninger Lodsgaarden og Strandøre. Et godt eksempel på hvordan nærdemokratiet virker. Grundejerforeningerne har i mange år haft et stort ønske om at gøre vejene mere trafiksikre for de bløde trafikanter. I krydset tæt på Ungdomshuset Danalund på Baunevej-Stentoftevej, er der eksempelvis blevet lavet en større forhøjning for at få bilerne til at sagtne trafikken, hvilket har resulteret i at bilerne kommer helt ned i fart. I SF mener vi at dette kryds, vil være et helt oplagt sted at lave en forsøgsordning med ændring af vigepligt, og derved samtidig lave et forsøg på en afgrænset cykelkorridor.

I SF er vi på de bløde trafikanters side. Skal vi have flere børn til at cykle i skolen og daginstitution, skal vi turde prioritere cyklismen over bilismen. Det er vi klar til i SF Hvidovre. Derfor er sikre skoleveje også en del af budgetaftalen for 2024.

Det vil give gener for bilister i villakvartererne. Men hvis det er prisen for sikre skoleveje, er det gerne en pris, vi i SF Hvidovre betaler.

Maria Avnskjold

Kommunalbestyrelsesmedlem

SF Hvidovre