Daginstitution og Frivilligcenter lukkes ikke

 Daginstitution og Frivilligcenter lukkes ikke

Tilføjelse til budgetaftale

På baggrund af de indkomne høringssvar har partierne bag budgetforliget i Hvidovre Kommune besluttet at lave en tilføjelse til den allerede indgåede budgetaftale.

Partierne er blevet enige om, at daginstitutionen Tinsoldaten ikke skal lukkes alligevel, ligesom de ikke ønsker at gennemføre sammenlægningen af Aktivitetscentret og Frivilligcentret.

- På trods af den meget korte høringsperiode har vi fået mange høringssvar, og de har gjort stort indtryk. Vi ved godt, at processen og de korte tidsfrister ikke har været optimale, men jeg er glad for, at vi prioriterede at gennemføre høringen. Denne sag viser bare, hvor værdifulde høringer er for os politikere, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

For at ændringerne ikke får negativ konsekvens for kommunens likviditet, er parterne enige om, at man samtidig nedlægger buslinje 134. Buslinjen skønnes anvendt af få passagerer årligt. Ved at nedlægge buslinje 134 fastholdes den økonomiske balance i budgetforliget, som blev indgået torsdag den 28. september.red

Foto: Tinsoldaten der nu er reddet.