De gode intentioner forsvandt

 De gode intentioner forsvandt

I valgkampen var ambitionsniveauet højt - men vi kan konstatere, at der ikke er sket noget som helst, skriver KENNETH F. CHRISTENSEN

LÆSERBREV: I valgkampen kunne vi høre kampagnen om ”hvor er der en voksen?” lokalt her i Hvidovre særligt anført af en kandidat til valget. Vi kunne også se partier tale om reelle minimumsnormeringer og det var det, der skulle ske. Men hvad er der så sket med intentionerne?

Det korte svar er ingenting. Som i overhovedet ingenting. Men det er så ikke helt rigtigt. For der er kommet flere penge til området fra den folketingsbestemte pulje til normeringer i dagtilbud. Loven om minimumsnormeringer træder i kraft 1. januar 2024 og Hvidovre lever som sådan op til lovgivningens krav. Det har vi efterhånden gjort i en del år og kan således ikke tilskrives det nye styre i Hvidovre. Men i valgkampen var ambitionsniveauet højt. Det var også højere end, hvad vi havde hørt på i de 4 år, hvor vi havde været i budgetforlig med et af de partier, der nu snakkede reelle minimumsnormeringer. Til gengæld kan vi konstatere, at der ikke er sket noget som helst. Kampagnen ”hvor er der en voksen?” er forsvundet, da der kom et skift i styret til trods for, at der ikke er kommet forbedringer og samtidig mangler vi også uddannede pædagoger og der bliver snakket meget om rekrutteringsudfordringer, men der sker ikke noget. Men her kan vi så glæde os over, at der kommer en hjælpende hånd fra Folketinget. For der er netop vedtaget en pulje til opkvalificering på 0-6 års området. Det betyder, at der er sat penge af til at få uddannet mere pædagogisk personale og det er både i daginstitutionerne som i dagplejen. Det er megafedt og det kommer forhåbentlig de mindste medborgere til gode. Så en stor tak til regeringen for den pulje og for at give byens styre en hjælpende hånd til at indfri deres valgløfter. Imens kan vi vente på, at der bliver taget initiativ til en forbedring ud fra, hvad der blev lovet i valgkampen. Desværre ser det ud som om, det går den forkerte vej, da der nu for anden gang i 2023 er kommet forslag op om besparelser på dagtilbudsområdet. Det skriger jo til himlen. Personligt så jeg gerne, vi gik i en anden retning og sikrede bedre arbejdsforhold for vores pædagoger og dermed også bedre forhold for vores mindste borgere.

Hvis der skulle være et ønske om at gå i den retning, så er vi som socialdemokrater klar.

Med venlige sommerhilsner

Kenneth F. Christensen Medlem af Kommunalbestyrelsen (A) Medlem af Økonomi-, og Børne & Uddannelsesudvalget