DE PÆNE ORD I VALGKAMPEN ER HELT GLEMT

 DE PÆNE ORD I VALGKAMPEN ER HELT GLEMT

Ældrebesparelserne er en ommer, og må revurderes, skriver BITHE MINGON og WIVIE BASTIAN:

LÆSERBREV: Der var engang, hvor borgmesteren gik med Rollatorbanden på deres morgentur og inviterede til at besøge rådhuset. Der blev også taget et billede af Rollatorbanden foran rådhuset, og borgmesteren sad på en af rollatorerne i midten. og Rollatorbandens "mor" fik Sundhedsprisen..

Rollatorbanden og organisationen "De frivillige Ældre" er nu husvilde. Alle de pæne ord der fulgte med pris og invitation, er nu glemt, ligesom alle de pæne ord helt fra valgkampen forud for valget til kommunalbestyrelsen. Rollatorbanden og de frivillige ældre er bare luft og glemt, ligesom de mange frivillige kræfter, der hidtil har givet liv i Hvidovre.og taget hånd om de mange ældre borgere, der har nydt godt af mange aktiviteter, de frivillige hidtil har ydet for Hvidovres ældre borgere.

Hvor skal de gå hen?

Hvidovre Kommune har hidtil haft ry for at tage vare på deres ældre borgere,og har været med til at aktivere dem, men hvor skal de nu gå hen, hvem skal sikre, at de ikke sidder hjemme i ensomhed.

Den nuværende kommunalbestyrelse har et stort ansvar for at de ældre borgere sidder hjemme og mangler de aktiviteter der har holdt dem i gang. Jeg kan kun følge den tv annonce, der pt sætter fokus på ,at det er et forkert sted at spare. Jeg håber, at de konservative politikere lever op til deres valgløfter og sikrer de ældre borgere en acceptabel hverdag.

Jeg kan ikke lade være med at gøre opmærksom på, at det er de mennesker, der har bygget vores velfærd op, så jeg vil blot gøre opmærksom på, at de ældre borgere i Hvidovre er blevet svigtet helt, og alle de fine ord er blevet glemt, efter at deres "fædre" har fået plads i kommunalbestyrelsen og ikke længere er bundet af de mange valgløfter pakket ind i fine ord med frivillighed og selvvalg.

Inden beslutningerne sætter sig i mistrivsel og ensomhed, bør der ske en revurdering af de mange spareforslag, der rammer de mange frivillige kræfter, som hidtil har givet Hvidovre Kommune sit gode ry.

Det er en ommer, det var de forkerte steder at spare.

Birthe Mingon & Wivie Bastian