DELTAG AKTIVT I DEBATTEN

DELTAG AKTIVT I DEBATTEN

JOHN STAHLSCHMIDT MØLLER med en opfordring til borgerne om at være aktiv i debatten om visionen for Hvidovre

LÆSERBREV: Kommunalbestyrelsens nye vision ”Der er VI i Hvidovre” skal realiseres gennem en ny strategi, som nu er sendt i offentlig høring frem til 22. august. Alle inviteres til at deltage i debatten ved at sende et indlæg til Hvidovre Kommune.

Det er positivt, at borgerne involveres i byens fremtid og deres egen velfærd. Alligevel er jeg i tvivl om, hvorvidt det kan betale sig "at spidse blyanten." Min tvivl skyldes mine tidligere erfaringer som medforfatter til et høringssvar om kommunens fremtidige Kultur- og Fritidspolitik. I begyndelsen af 2023 inviterede Hvidovre Kommune borgerne til at komme med forslag til den nye politik med en deadline i marts måned 2023. Hvidovre Kommune lovede, at forslagene herefter ville blive behandlet på et borgermøde. Vi afventer stadig indkaldelsen!

I stedet blev kommunens Kultur- og Fritidspolitik grundlæggende omlagt ved budgetforhandlingerne i 2023 uden en forudgående offentlig debat. Hvad der er sket med borgernes forslag, står hen i det uvisse, hvilket sætter spørgsmålstegn ved, om forvaltningen og politikerne reelt ønsker vores involvering.

Deltag alligevel

På trods af det skuffende og kritisable forløb i forbindelse med debatten om den nye Kultur- og Fritidspolitik, vil jeg alligevel appellere til, at vi aktivt deltager i debatten om Hvidovres fremtid. Der er to gode argumenter for dette.

For det første kræver demokrati en stærk offentlighed, hvor vi som borgere kan træde sammen og reflektere over samfundsmæssige spørgsmål. Denne offentlighed er konstant i fare for at forsvinde til fordel for et ekspertvælde af teknokratisk forvaltning og økonomiske kalkuler.

For det andet er det vigtigt at supplere den offentlige samtale, der foregår på de sociale medier. Denne samtale foregår i stigende grad i lukkede, selvbekræftende kredsløb styret af platformsøkonomien i stedet for et ønske om at opnå gensidig forståelse og enighed.

Benyt Hvidovre Avis

Derfor vil jeg opfordre til, at vi ikke alene sender vores forslag og kommentarer til visionen til Hvidovre Kommunes digitale platform, men også benytter Hvidovre Avis til debatten om Hvidovres fremtid. Dette har også den fordel, at vi styrker vores lokale avis, som efter min opfattelse er et gode for vores lokale demokratiske samtale. Det skal vi ikke tage for givet. Mange lokalaviser er lukket. Andre har skåret ned eller helt stoppet deres trykte udgaver for i stedet at fokusere på digitale nyheder.

Til slut vil jeg opfordre kommunalbestyrelsen til at forlænge den offentlige høring. Nu går vi på sommerferie, og en deadline frem til den 22. august signalerer efter min mening ikke, at der for alvor ønskes en offentlig debat om visionen for Hvidovre.

John Stahlschmidt Møller