Den fyrede Vej- og park-chef: OM FIGENBLADE OG LIGKISTESØM!

Den fyrede Vej- og park-chef: OM FIGENBLADE OG LIGKISTESØM!

Fik brev om at han var ”elendig til økonomi og personaleledelse” Kommunens fyrede Vej- og parkchef Michael Søndergaard Daugaard talte ud om forløbet omkring den mærkværdige sag:

– Hvorfor står jeg her i dag? Mandag den 7. august 2023 kl. 18.30 fik jeg en mail fra centerchefen, underskrevet af direktøren: ”Elendig til personaleledelse og elendig til økonomi”. Jeg skulle ikke vise mig på arbejdspladsen mere. Næste morgen kl. 8.30 kunne jeg komme og få en nøgtern og saglig forklaring...

Sådan indledte Hvidovre Kommunes tidligere Vej-og parkchef Michael Søndergaard Daugaard sit oplæg ved et velbesøgt møde – næsten 100 deltagere – i Hemingway-klubben i Kulturhus Risbjerggard forleden.

Daugaard fik lejlighed til at tale ud om den spegede sag:

– Jeg sad jo den mandag aften, og da jeg så var kommet til mig selv så blev jeg jo sur og vred. Hvis der er nogle mennesker der tillader sig at skrive at jeg er ”dum og uduelig”, så vil jeg simpelthen ikke have med dem at gøre. Der stod at jeg ikke måtte vise mig på arbejdspladsen mere, men jeg mødte selvfølgelig op og forklarede mine nærmeste. Derefter går jeg op på rådhuset og får forklaringen. Ja, og så er det her jeg skal være lidt forsigtig. Det er jo sådan som ledelse og magthaver lukker man sammen. Jeg skulle skrive under på en tavshedspligt. Fordi der er ingen af magthaverne der har lyst til at få en detaljeret forklaring ud i det åbne rum, fordi det kunne jo være at det ikke var sådan helt stuerent. Så sådan en havde jeg selvfølgelig også skrevet under på, fordi det handler jo om penge. Min fagforening ville ikke gøre mere, for på det tidspunkt havde jeg fået det ud af det som ifølge de regler var muligt, og så gider de ikke hjælpe mere.

HVAD KUNNE FYRINGSGRUNDEN MULIGVIS VÆRE?

– Nå, men den meget præcise forklaring, det kunne muligvis være, at jeg var så dum at have ansat min datter. Det kunne godt være det, jeg fik at vide den morgen. Det interessante ved den historie er jo at jeg ikke har nogen børn. Jeg har ikke nogen datter. Jeg ville jo gerne forklare, for faktisk blev jeg lettet over denne mulige forklaring, for jeg havde jo frygtet at jeg havde overset et eller andet, at jeg havde skrevet under på at en medarbejder havde kørt til Jylland og solgt en lastbil, eller hvad fanden det kunne være, men det var der intet af, der var kun den der mulige forklaring, intet om uduelig ledelse eller manglende styr på økonomi.

– Jeg ved ikke om I har hørt om forsvarschefen, der blev fyret. Det var også noget med at de ikke havde tillid til hans ledelse. Det er jo en forklaring man hverken kan sige fugl eller fisk til.

– Herefter gik jeg ned og samlede de nærmeste i ledelsen på Materielgården, selv om det var strengt forbudt. De skulle ikke tro at jeg havde stjålet af kassen eller slået en gammel dame ned. Det ville jo være idiotisk. Der var selvfølgelig mange ting der smertede ved den der mulige mærkelige forklaring.

SPØRGSMÅL FRA SALEN

Et par spørgsmål fra deltagerene, som var forsamlet i Strungesalen:

Leif Sommerdal: Som formand for Grundejerforeningen Avedørelejren har jeg haft meget godt samarbejde med Michael i mange år med mange pragmatiske løsninger. Nu kan jeg jo ikke spørge dig om du kan bekræfte, men vil du afvise at din fyring kan have noget med Ege Alle-sagen at gøre?

– Jeg tror også at jeg har fået et par søm i ligkisten på baggrund af Ege Alle-sagen. Men selvfølgelig er der også andre sager. Jeg har jo haft rollen som vejmyndighed, og der er jo nogle af reglerne som er ret firkantede, og hvor også politiet er ind over. Rent politisk har der nogle gange været situationer hvor politikere har sagt ”Hvorfor fanden kan I ikke bare det eller det?” Og så er der nogle gange enkelte politikere som ikke vil acceptere svaret. Omkring Ege Alle så er det en sag jeg vil følge. Jeg synes den er fantastisk interessant. Nu ligger der jo en klagesag i Tilsynsrådet på det politiske flertal, som har taget en beslutning imod jurister, administration, fagfolk: I må ikke tage den beslutning. Det er ulovligt. BUM. De tog den. Det er modigt. Sådan noget kan jeg godt have respekt for. Man tør at sige: ”Det vil vi skide på”. Men den beslutning bliver nu efterprøvet. Jeg er sikker på at der er 97 kommunalbestyrelser i Danmark som er super interesseret i den afgørelse. For hvad kan man tillade sig som politiker? Så jeg vil sige: følg den. Det handler og magt og om demokrati og hvad kan man tillade sig.

ET ENKELT LIGKISTESØM

– Jeg tror godt jeg vil nævne et enkelt af de ligkistesøm jeg fik fra sagen om Ege Alle. Fordi politisk havde man brug for et ”figenblad” til at understøtte den beslutning man tog om at der skulle ikke betales erstatning for de fældede træer. ”Figenbladet” bestod i at man en mørk aften bag nedrullede gardiner fandt på at sige at egetræer de duer slet ikke som vejtræer. Det var det mest idiotiske træ at plante, specielt i bymiljø. Hvis det nu var sådan, så var det jo klart nok. Og det havde man så skrevet ind og forklaret til Gud og hver mand at sådan var det.

– Så var der en snarrådig jurist på rådhuset der sendte det her ned til mig og sagde: ”Jeg tror ikke du har set det her, men kan du ikke se efter om det er nogenlunde i orden?”. Så tænkte jeg: Hvad har de gang i på det der rådhus? Der står 5000 egetræer som vejtræer på Avedøre Holme. Og 200-300 hundrede på Hvidovres veje. Det er et træ man anbefaler som vejtræ, fordi Egetræer sender roden nedad, det vil sige at de ødelægger ikke så meget af fortovet. Og det skrev jeg, ikke så bramfrit, men alligevel så det ikke kunne misforstås. Og det var altså ikke så passende for hr. Daugaard et skrive sådan. Jeg synes det er min pligt rent fagligt som embedsmand at sige det der skal siges. Og så kan det jo være at man støder nogen, og så kommer der et lille søm i kisten.

Spørgsmål fra Walter Jensen: Det seneste kommunalvalg var dramatisk. Efter 97 år blev Socialdemokratisk dominans afløst af et sammenrend af bl.a. SF og Konservative. Har den dramatisk ændrede situation noget at gøre med din fyring?

Daugaard tøver et øjeblik inden han svarer:

– Nej, det tror jeg alligevel ikke. Ikke politisk på den måde. Jeg tror mere på at det er de der små ligkistesøm man får gennem 20 år.

Ovenstående referat bygger på uddrag af en lydfil, som Hvidovre Nærradio venligt har stillet til rådighed.

Foto: Michael Søndergaard Daugaard trådte op på den store scene i Strungesalen og fortalte Hvidovreborgerne om den mulige årsag til hans fyring som Vej og Parkchef efter 20 år.

red