Der arbejdes stadig på Tumlehuset

Der arbejdes stadig på Tumlehuset

Hvidovre Kommune vandt, som beskrevet i seneste Hvidovre Avis, voldgiftssagen mod Rubow og GVL og kan i den forbindelse forvente at få 18,5 mio. kr. retur – men Tumlehuset er stadig ikke færdigt

Voldgiftssagen om Tumlehuset er slut og Hvidovre Kommune afventer pengene, men arbejdet med Tumlehuset er fortsat ikke færdiggjort.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune, hvad der mangler og hvordan institutionen fungerer på nuværende tidspunkt.

Hvad er for nuværende status på udbedringer af Tumlehuset – hvad udestår?

– Entreprenør er i øjeblikket i gang med renovering af facader. Udbedringen omfatter endvidere renovering af tag og tagkonstruktioner, ventilationssystem, kloak, etablering af hygiejneloft i køkken, partiel udbedring af gulv i køkken, samt diverse elarbejder, lyder det i et skriftligt svar fra centerchef Anne Pallesen i Center for Trafik og Ejendomme.

Hvem udbedrer det udestående?

– Raunstrup Tømrer A/S (totalentreprenør), svarer Anne Pallesen.

Hvad forventes det, at det udestående kommer til at beløbe sig til?

– Der er indgået kontrakt på totalentreprisen, på 10,96 mio. kr., svares det.

Vil de resterende udbedringer kunne dækkes af den risikopulje, der endnu ikke er taget i anvendelse?

– Der er indgået kontrakt på udbedringsarbejderne på 10,96 mio. kr. Til dette beløb er yderligere disponeret en pulje til uforudseelige omkostninger. Den i sagen nævnte risikopulje, som er afsat udover kontraktbeløb samt puljen til uforudseelige omkostninger, forventes pt. ikke at blive berørt. Dog tages forbehold for uforudsete hændelser, svarer Anne Pallesen.

Kan institutionens børn og medarbejdere bruge alle institutionens faciliteter nu?

– Indenfor er institutionen i drift. I sommerperioden er produktionskøkkenet lukket i en kortere periode, og i den periode tilbydes institutionen en alternativ madordning. Udenfor er etableret midlertidig erstatningslegeplads på nabogrunden (”Cirkusgrunden”) af hensyn til sikkerheden for børn og personale, fordi byggeplads og stillads står på institutionens sædvanlige udearealer. Der holdes ugentlige koordineringsmøder, som sikrer, at institutionens drift berøres mindst muligt, står der i svaret til Hvidovre Avis.

Udgifter til voldgiftssagen

I sagsfremstillingen til Økonomiudvalget om voldgiftssagens resultat står der, at udgifter til advokat og Voldgiftsnævnet, er afholdt, og afholdes af, projekt 5729- idrætsinstitutionen Tumlehuset. Hvilket beløb drejer det sig samlet om?

– I perioden fra 2015 og til nu er afholdt udgifter til ekstern advokat på ca. 5 mio. kr. Der er afholdt udgifter til Voldgiftsnævnet/retten på 2,2 mio. kr. Af de 2,2 mio. kr. har kommunen fået 645.740,25 kr. retur, hvilket fremgår af sagen, slutter svaret fra Anne Pallesen.

Foto: Tumlehusets facader er i øjeblikket ved at blive renoveret. (Arkiv foto)

red