Der er ikke planlagt boliger på Fægtesalsvej

Der er ikke planlagt boliger på Fægtesalsvej

PLAN & Miljø i Hvidovre kommune med svar på læserbrev:

LÆSERBREV: I sidste uges avis spørger en læser til et byggeri på Fægtesalsvej i Avedørelejren, som fremgår af en befolkningsprognose på seneste dagsorden i Økonomiudvalget.

Men der er tale om en misforståelse, da der ikke er planlagt nye boliger på Fægtesalsvej.

Der er i stedet tale om kommunens ejendom på Gammel Byvej 2, hvor der er mulighed for at bygge nye boliger.

I opgørelsen har COWI dog fejlagtigt benævnt byggemuligheden ”Fægtesalsvej”, hvilket altså ikke er retvisende og fremover vil blive rettet.

Grunden på Gammel Byvej 2 er 737 kvadratmeter stor, og Lokalplan 469 for området fastlægger, at ny bebyggelse på ejendommen skal opføres som etageboliger i 1½-2½ etager. Det gennemsnitlige boligareal skal være mindst 72 kvadratmeter, og der vil derfor kunne bygges op til 27 boliger på grunden.

Hvidovre Kommune har hele tiden forventet, at ejendommen skulle udbydes, når Lokalplan 469 var blevet endeligt vedtaget. Det blev den i efteråret 2023.

Venlig hilsen

Plan & Miljø i Hvidovre Kommune