DET ER BARE SÅ FORKERT!

 DET ER BARE SÅ FORKERT!

BIRTHE MINGON om kommunens spareproces, der giver så negative resultater:

LÆSERBREV: Hvidovre Kommune skal spare, det er vist gået op for de fleste af os, men jeg kan ikke forstå, at den spareproces skal gå ud over medarbejderne og de frivillige.

For en del år siden, var hjemmeplejen samlet et sted, og det var uhensigtsmæssigt på flere punkter. At samle så mange medarbejdere på et sted gav store problemer. Det kunne ikke undgås. Det gav problemer når de mødte ind og skulle klæde om, og det gav problemer med at finde en plads, når de kom hjem til de forskellige måltider. Derfor blev de delt op i distrikter. Det gav færre kilometer, når de skulle rundt til borgerne, man skal jo huske på, at dagvagterne kører på cykel, det er sygeplejerskerne og aftenvagten, der kører i bil.

Nu bliver de samlet et sted igen, nemlig på Høvedstensvej, og problemet med så mange medarbejdere på samme sted vil give problemer. Det skal også understreges, at dagvagterne får lange strækninger på cykel, og der er stor utilfredshed med de nye arbejdsforhold.

Det kan næsten sammenlignes med et puslespil, hvor man med magt vil lægge brikker i huller, som de ikke passer til.

Ud af Huset

Hvis jeg skal blive i tanken med puslespil, så er der et andet forslag, der kræver en strategi for at gå op, det er Rytterskolen. Lokalhistoriske Selskab har fast adresse der, og der er et par stykker mere, der bruger stedet fast. Nu flytter kommunen så Senior Rådet ud af Huset på Hvidovrevej og tilbyder dem, at de kan være i Rytterskolen to dage om ugen, men de skal selvfølgelig tage deres materialer med dem. Det skal bemærkes, at Senior Rådet har en samarbejdsaftale med Kommunen, der forpligter Kommunalbestyrelsen til at stille lokale og sekretariatsbistand til rådighed for Senior Rådet.

Kommunalbestyrelsen har i det hele taget problemer med deres samarbejdsaftaler. Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde i juni 2022 at Frivilligcenter Hvidovre fik lokaler på Høvedstensvej 49, og borgmester Anders Wolf Andersen udtalte i den anledning ” Vi har heldigvis en stærk tradition for frivillighed som del af fællesskabet i Hvidovre”

I budgetaftalen 2023 blev det først besluttet, at Frivilligcenteret og Aktivitetscenter skulle sammenlægges, det blev dog ændret med en tilføjelse til budgetaftalen.

Jeg kan ikke undlade at citere borgmesteren i den anledning, idet han sagde ”Jeg er glad for, at vi prioriterede at gennemføre høringen. Denne sag viser bare, hvor værdifulde høringer er for os politikere”

Birthe Mingon