Det er ikke nok at tale om normeringer

Det er ikke nok at tale om normeringer

– Det er børnenes tur!, skriver BRIAN KØSTER, Radikale Venstre:

LÆSERBREV: Det er nemt nok at fortælle hvad man vil have. Straks sværere at redegøre hvordan man vil få det. De seneste års besparelser og overstyring har sat sine spor. Politikere har talt meget om flere pædagoger og minimumsnormeringer, men den virkelighed forældre og ansatte møder hver dag er en helt anden: Stuerne er tømt for pædagoger, alt for få søger ind på pædagoguddannelsen og for mange falder fra, når de først er startet. Vi afleverer og henter til nye vikarer, de ansatte strækker sig længere end de kan holde til, og vi bliver måske endda opfordret til at hente vores børn tidligere eller tage en fridag, hvis det er muligt.

Sidste år blev der ansat 1.738 ekstra voksne i landets daginstitutioner - kun 12 af dem havde en pædagoguddannelse! Pædagoger udgør nu kun omkring halvdelen af de ansatte i alle landets dagtilbud, og kun 1 ud af 10 stuer har i dag god kvalitet, hvor børnene har en god relation til de voksne, hjælpes ind i legen og har gode materialer og legetøj. Det er en fattig sandhed for et af verdens rigeste lande.

Hos Radikale følger pengene med. Vi vil lave en generationskontrakt fordi det er tydeligt at det er børnenes tur til at blive prioriteret. Vi kan ikke alle få og min egen generation har fået så rigeligt. I Radikale Venstre vil vi reformere pædagoguddannelsen og åbne flere uddannelsesveje, så vi kan sikre flere og bedre uddannede pædagoger til børn, unge og udsatte. Regeringen har ikke prioriteret pædagoguddannelsen og antallet af kvote 2 ansøgere til pædagog faldt med 40 % og helt overordnet står næste generation efter regeringens reform til at være den første i historien til at falde i uddannelsesniveau – Danmarks grundstof.

Pædagoguddannelsen har de laveste bevillinger. Dem vil vi hæve og samtidig vil vi sikre gratis uddannelse og videreuddannelse til medhjælpere, pædagogiske assistenter og pædagoger. Vi vil på sigt have en pædagogandel på mindst 75 pct. i landets dagtilbud. Det kræver bl.a. at flere af medarbejderne i institutionerne videreuddanner sig til pædagog. Derfor skal der være uddannelsesstillinger i alle vuggestuer og børnehaver, så både ufaglærte medhjælpere, pædagogiske assistenter og pædagoger har reel mulighed for løbende videreuddannelse. I alt har vi afsat 250 millioner til forbedret uddannelse i vores fuldt finansierede udspil samt 800 millioner til forbedret pædagogandel og uddannelsesstillinger.

Venlig hilsen

Brian Køster

HB-medlem & Folketingskandidat Hvidovre

Radikale Venstre