Det er nu vi skal gøre noget for fremtiden!

 Det er nu vi skal gøre noget for fremtiden!

PIA thor STRATEN om udbygning af Amagermotorvejen og den politiske indflydelse

LÆSERBREV: Transportministeriets høring over udkastet til anlægslov om udbygningen af Amagermotorvejen udløb den 15. januar. Høringsperioden på 4 uger løb over jul og nytår og januar, hvor mange borgere kæmpede med regn og oversvømmelser. Alligevel kan jeg se på facebookgruppen ”Stop støjforureningen i Hvidovre Syd”, at mange har brugt tid på at sende høringssvar.

Amagermotorvejen er en af Danmarks mest belastede motorvejsstrækninger, og vi er i dag 11.570 boliger, skoler og institutioner, der i årevis har kæmpet med øget trafik og et stigende, massivt støjniveau, uden at der er taget initiativ til at afhjælpe problemet.

Udbygningen betyder, at man afhjælper støjen for 3.573 boliger, men med de foreslåede støjdæmpende tiltag vil der stadig være over 8.000 boliger - og langt flere stemmeberettigede borgere - som er påvirket af et støjniveau, der er over både Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj på 58 dB og langt over WHO's anbefaling på 53 dB.

Derfor reagerer vi, for der må i forbindelse med udbygningen kunne tænkes mere borgervenligt og langsigtet.

Jeg går ud fra, at politikerne ønsker, at Hvidovre Kommune skal være et godt sted at bo for os, der allerede bor her. Og være en attraktiv kommune for potentielle tilflyttere.

Der er under 2 år til næste kommunalvalg, og politikernes engagement og deres arbejde med denne sag bliver fulgt tæt. Både de lokale politikere og vores lokalt valgte politikere i Folketinget.

Vi har længe måttet leve med støj. Det er stadig muligt at påvirke projektet, og der er momentum nu til at gøre noget for fremtiden.

Venlig hilsen

Pia thor Straten

Strandmarkskvarteret