DET HANDLER OM LIGESTILLING

DET HANDLER OM LIGESTILLING

Vi skal blande os, når børn mistrives. MARIE-LOUISE JØRGENSEN

LÆSERBREV: Ingen børn og unge må føle sig alene, hvis de udsættes for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Vi ved dog desværre, at det er virkeligheden for mange.

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol ses i de situationer, hvor unge bliver hæmmet eller begrænset i deres hverdag, af hensyn til familiens ære. Det kan både være i forhold til søskende, forældre og andre familiemedlemmer, der både kan være bosat i Danmark, men også i forældrenes hjemland.

Det er en sag vi er meget optaget af i SF, for det handler om ligestilling og retten til at være den man er, på lige vilkår med ens venner. Men det er også en kvindekamp – for de kvinder som ikke selv kan kæmpe den.

Derfor er jeg også glad for, at der ved vedtagelsen af Barnets Lov, blev stillet krav om, at kommunerne skal udarbejde en beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

For det har desværre været et område, hvor der har været en del berøringsangst, fordi man kan føle at man blander sig i den måde som den enkelte familie har valgt at leve på. Men vi skal blande os, når børn mistrives. Uanset hvad årsagen er. Blander vi os ikke, svigter vi børnene, de unge, og ikke mindst deres forældre.

Der har i flere år været fokus på at hjælpe kvinder, der eksempelvis ikke må deltage i beskæftigelsesrettede aktiviteter, og selvom vi langt fra er i mål, er vi på rette vej.

Nu skal børnene og de unges ret til et liv i sundhed, trivsel og udvikling også i centrum. Også dem der udsættes for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Det gælder blandt andet når de ikke må tage med på lejrskole, når børn ikke må have legeaftaler men skal gå direkte hjem fra skole, eller når familien har en holdning til at ens beklædning eller måde at være på, er blevet for dansk. For det går udover børns trivsel og udvikling, når man bliver begrænset i at være den man er eller bliver afholdt fra at være en del af fællesskabet.

Derfor har vi i SF store forventninger til det øgede fokus på området.

Beredskabsplanerne skal ud og leve i virkeligheden nu, så relevante personer fx på skoler, dagtilbud og fritidslivet ved hvad de skal gøre, når der er mistanke om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Marie-Louise Jørgensen,

Gruppeformand SF