Det må være noget for brandvæsenet...

 Det må være noget for brandvæsenet...

Kommunen har ”ikke råd til” at holde det historiske kunstværk på broen ved Hvidovre S-station rent

Kunstværket “Vandremanden” på broerne ved Hvidovre S-Station har prydet stedet i snart 30 år.

Alt kan forgå, hvis det ikke bliver holdt vedlige. Og hvad dette kunstværk angår, hvor flere har givet udtryk for at det er på tide at emaljerne kigges efter og renses. For udover sol og vejrlig har den tætte togtrafik i den grad sat sine spor. Fra den lokalhistoriske lejr har der flere gange været rettet henvendelse til Hvidovre Kommune med forslag om en rensning og lidt omhu omkring kunstværket. Men svaret har været det p.t. obligatoriske: ”der er ikke penge til en afrensning”.

Måske var det en idé at opfordre brandfolkene hos Beredskabsafdelingen til at hjælpe til? De må jo ofte ud i øvelser, og her ved jernbanebroen ved S-stationen, ville det da være fornuftigt med en øvelse? Samtidig kunne de så være med til at forskønne Hvidovre, så det ikke er et lortebrunt kunstværk, vi viser frem for borgere og gæster.

Historien bag kunstværket

Om fortiden og udsmykningen kan der hentes følgende oplysninger hos Hvidovre Lokalhistoriske Selskab:

”Der er ingen sikker forkla- ring på navnet Hvidovre, der fik sin nuværende sta- vemåde i 1800-tallet.

En udlægning er vagten ved åen – også illustreret i det emaljeudsmykning, som Ursula Munch-Petersen og Erik Hagens har skabt og som nu hænger på jernba- nebroen hen over Hvidov- revej”.m-

Foto: ”Vandremanden” – kunstværket på broen ved Hvidovre-station, fremstår lortebrunt og trænger til en afrensning.