DET SKULLE GERNE OPLEVES, AT VI ER HER FOR BORGERNE

 DET SKULLE GERNE OPLEVES, AT VI ER HER FOR BORGERNE

TINE LARTING med svar på læserbrev:

LÆSERBREV: Jakob Pedersen efterlyser i sidste uges avis, at kommunens familierådgivning følger op, overholder deadlines, møder op til netværksmøder om børn og unge, og generelt er fleksible og viser, at vi er til for borgeren.

Jeg er rigtig ærgerlig over, at Jakob oplever samarbejdet med kommunen og familierådgivningen som vanskeligt. Det er bestemt ikke hensigten, og jeg er enig i dine betragtninger, Jakob, om, at kommunen er til for borgeren og ikke omvendt.

Vi er klar over, at det er vigtigt at blive mødt i de bekymringer, man som forælder har for sine børn, og at man oplever, at kommunen deltager aktivt i samarbejdet med aktører uden for kommunen. Vi bestræber os til stadighed på at være i en konstruktiv og tæt dialog med borgerne. Men der kan være tilfælde, hvor vi desværre ikke kan leve op til de ønsker både borgeren og vi selv har til vores indsatser. Det arbejder vi på at gøre bedre, og vi er optaget af at gøre samarbejdsformer og sagsgange smidige, så man som borger ikke oplever at skulle vente på lange undersøgelser og processer.

Derfor ser vi også frem til Barnets Lov, der træder i kraft den 1. januar 2024, som gerne skulle gøre det nemmere for os at arbejde i nogle hurtigere spor, så hjælpen hurtigere kan iværksættes for vores børn og unge og deres familier. Som loven er i dag, er der nogle proceskrav, som nogle gange kan virke forhalende for borgerne. Det har vi en forventning om bliver bedre med Barnets Lov. Vi må samtidig sande, at vi som andre af landets kommuner, oplever et øget pres på vores tilbud til børn og unge, og det er også en medvirkende faktor til, at nogle familier oplever at måtte vente lidt længere tid på indsatser end tidligere.

Vi har inviteret dig til et personligt møde for at tale om de konkrete udfordringer, du oplever i samarbejdet.

Tine Larting Børne- og Velfærdsdirektør Hvidovre Kommune