– Din uvidenhed er selvforskyldt, Hr. Borgmester...

– Din uvidenhed er selvforskyldt, Hr. Borgmester...

DORTHE ISAGER fra 3F kommenterer borgmesterens kritik

Redaktionen har modtaget nedenstående kommentarer fra Dorthe Isager, 3F, til borgmesterens udtalelser i forbindelse med problemerne på affaldsområdet:

Det overrasker mig at læse Hvidovre Avis den 28/02-24, hvor Borgmester Anders Wolf Andresens svarer på kritikken fra undertegnede.

Jeg er da ked af at Borgmesteren ikke kan genkende min påstand, for det langt fra en ny en af slagsen.

Siden juni 2023 har jeg gjort kommunen opmærksom på, at medarbejderne i renovationsafdelingen har et psykisk dårligt arbejdsmiljø. Jeg har været hos selv samme driftslederassistent som hele kritikken drejer sig om og forklaret, at hans kommunikation er grov, og at medarbejder ”slår” sig på den. Ingenting er sket.

Hen over sommer og efteråret har jeg flere gange italesat det over for chefen – ikke bare på mail, men også når jeg var på arbejdspladsen.

I november skrev jeg et bekymringsbrev til den fungerende borgmester og blev kaldt til dialog møde med HR-chefen og chefen for Vej og Park, hvor jeg fik voksen-skældud i form af sætninger som ”Det bliver meget svært at samarbejde med dig – sådan plejer vi ikke at samarbejde med 3F”.

På intet tidspunkt har nogen i kommunen snakket med medarbejderne for at belyse problemet, selvom der flere gange er gjort opmærksom på et usundt arbejdsmiljø.

Igennem næsten otte måneder er der intet sket. Ingen har gjort noget ved medarbejdernes arbejdsmiljø, ingen har talt med medarbejderne. Det er blot fejet ind under gulvtæppet.

Det er helt korrekt, at jeg var hos dig den 6. februar, som du refererer til. Det skete efter, at jeg IGEN sendte den bekymringsskrivelse til kommunen, som jeg også sendte i november 2023, og det var et rigtigt fint møde! Den 9. februar 2024, var jeg indbudt som bisidder for trivselsgruppen, og der skulle trivselsgruppen fremføre sin utilfredshed med den lederassistent, som problemerne kredser om.

I halvanden time fremlagde de deres kritikpunkter, selvom selv samme leder sad i rummet, og de havde bedt om, at vedkommende ikke var til stede. Jeg skal hilse at sige, at det var meget grænseoverskridende for medarbejderne. Der kom også mange ting frem, flere som jeg slet ikke var klar over.

Jeg var overrasket, sur og ked af at INGEN i Hvidovre Kommune har gjort noget i så mange måneder. Du kan selv tælle dage fra juni 2023 til februar 2024.

Trivselsgruppen har hele tiden fået af vide, at den skal komme med konkrete handlinger. Når de gør det, sker der intet. Det hverken kan eller vil jeg lukke øjnene for. Det er en overtrædelse af arbejdsmiljøloven, og derfor meldte jeg kommunen til arbejdstilsynet i sidste måned.

På vegne af medarbejderne er der sendt et 14 sider langt brev med konkrete hændelser til kommunalbestyrelsen, og 30 medarbejder er mødt op til et byrådsmøde, for at vise deres utilfredshed.

Først nu er der små tegn på, at renovationsarbejderne bliver taget seriøst. Der er sat en uvildig advokatundersøgelse i gang? Hvorfor bruge borgernes penge på det, når konklusionen er givet på forhånd? Har borgmesteren og resten af kommunens ledelse brug for at vaske hænder?

Det er muligt, at du, Hr. Borgmester, ikke føler, at du har vidst noget, men det er ikke min skyld.

Jeg har italesat dette problem siden juni 2023, så kære Anders Wolf Andresen – du skal lede efter dit svar et andet sted, hvis du føler dig uvidende om, hvad der foregår i din egen kommune.

Forårshilsner

Dorthe Isager

3F