Dræb nu ikke det frivillige!

Dræb nu ikke det frivillige!

UGENS KOMMENTAR af Niels Erik Madsen

KOMMENTAR: Det kunne godt se ud som om Hvidovre Kommune  - og vore såkaldte vise fædre i kommunalbestyrelsen og direktionen - er på vej ind i en ond cirkel med hensyn til fortsat at aktivere og opfordre borgerne til frivilligt arbejde.
Der har været flere eksempler på at det store frivillighedsarbejde som Hvidovre tidligere var så berømmet for, er stillet noget på stand by hos kommunen og og den øverste forvaltning. Her kan blandt andet nævnes farvel til Kulturrådet, Musikrådet, en række tilskudsnedsættelser til lokale foreninger og institutioner, og senest den helt åbenbare kommunale uvilje til at lade Frivillighedsrådet/centret leve.
 Umiddelbart kunne det godt se ud som om kommunen gerne vil have alle lokale initiativer styret fra rådhuset, - næsten á la østlandenes kendte procedure. Det vil være en stor dumhed, for det svækker den almindelige borgers lyst og interesse for at gøre en frivillig indsats i fællesskabets interesse.
nem