Dropper erstatning for fældede træer

Dropper erstatning for fældede træer

Der er nu sat et foreløbigt punktum for den årelange sag om ulovligt fældede træer på Ege Alle

Kommunalbestyrelsen besluttede på et ekstraordinært møde fredag, at Hvidovre Kommune ikke skal stævne fire borgere, der er i marts 2022 blev dømt for ulovligt at have fældet tre af kommunens træer på Ege Alle.

Kommunalbestyrelsens beslutning betyder, at Hvidovre Kommune tilbyder borgerne et forlig, hvor ingen af parterne rejser krav om erstatning mod hinanden.

En meget svær proces

- Det har været en årelang og ulykkelig sag, jeg som ny borgmester overtog, og det har været en meget svær proces. Så det er godt for alle parter, at der nu bliver trukket en streg i sandet, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Det har været administrationens vurdering, at kommunen var forpligtet til at kræve erstatning for de ulovligt fældede træer. Det har derfor været forsøgt at finde et forlig, som alle parter kunne være tilfredse med, hvilket ikke er lykkedes. Fristen for at søge erstatning for de fældede træer udløber den 18. april 2023, og derfor var kommunens eneste mulighed for at få erstatning at stævne de fire borgere, men det har Kommunalbestyrelsen altså afvist.

Fortsat undersøgelse af sagen

En enig Kommunalbestyrelse har tidligere besluttet, at der skal laves en grundig, juridisk undersøgelse af forløbet omkring sagen på Ege Alle. Den undersøgelse bliver fortsat gennemført.

- Der er brug for et rigtig godt kig på, hvad der er op og ned i denne årelange sag. Dels så vi får afklaret, hvad der reelt er sket, men også for at klarlægge, hvad vi som kommune kan lære af forløbet, siger Anders Wolf Andresen.