Dybenskærvej lukket for gennemkørsel

 Dybenskærvej lukket for gennemkørsel

Holder planen vil krydset blive åbnet igen i næste uge

Renovering af VEKS' fjernvarmerør i Hvidovre Kommune, betyder, at Avedøre Havnevej på strækningen mellem Brostykkevej og Dybenskærvej vil være spærret i sydlig retning.

Det betyder, at de lette trafikanter ledes over i den modsatte vejbane ved Brostykkevej krydset og ligeledes ved Dybenskærvej krydset.

Som tidligere beskrevet i Hvidovre Avis, var det planen, at arbejdet skulle være gået i gang i starten af april, men at det blev forsinket helt frem til ca. den 29. maj. Nu er gravearbejdet imidlertid påbegyndt, og det måtte bilister, der kom kørende af Dybenskærvej mod Avedøre Havnevej mandag morgen konstatere - idet krydset var lukket for passage for biler. Lukningen er dog kortvarig, oplyser VEKS til Hvidovre Avis.

- VEKS afslutter det igangværende gravearbejde på Dybenkærsvej formentlig i slutningen af næste uge (uge 23). Derefter er vejen igen åben for alle trafikanter. Mens gravearbejdet står på, har både forgængere og cyklister lov til at passere stedet - ifølge tilladelser fra myndighederne, oplyser VEKS' kommunikationsafdeling i et skriftligt svar.

VEKS oplyser yderligere om gravearbejdet i vejen, og hvordan det vil påvirke trafikken i området:

- Derefter fortsætter VEKS sin renovering af fjernvarmerørene i selve Avedøre Havnevej. Der vil stadig være passage for alle trafikanter i begge retninger, men kun i to spor i stedet for de eksisterende fire spor. Denne indsnævring af trafikken vil gælde i 8-10 uger fra starten af juni. Trafikomlægning og skilteplaner er godkendt af myndighederne, fremgår det af svaret.

VEKS beklager desuden overfor Hvidovre Avis de gener, som gravearbejdet kan medføre.

- Men vedligeholdelse er nødvendig for at sikre kundernes fjernvarmeforsyning.

key