Efterlyser arvtagere

 Efterlyser arvtagere

Socialdemokratiets partiafdeling i Hvidovre Syd skal have ny formand og næstformand ved den kommende ordinære generalforsamling den 25. februar.

Formanden gennem de sidste 17 år, Kim Helmersen, meddelte allerede på afdelingens generalforsamling i 2023, at han ikke stillede op til genvalg i år, og det samme var tilfældet med næstformand Jens Bak. De gav ved den lejlighed også udtryk for, at medlemmerne med den årsvarsel forhåbentlig var i stand til at finde deres afløsere i god tid.

Det har så vidt vides ikke været tilfældet, - endnu. Men Kim Helmersen, der er 67 år, har fastslået, at han ikke genopstiller. Og i A-orientering efterlyser formanden nu kandidater til de to vigtige poster i Hvidovre Syd.