Emballage med kemikalierester havner ofte i plastaffaldsbeholderen

Emballage med kemikalierester havner ofte i plastaffaldsbeholderen

Pas på skraldemanden m/k og sortér din kemikalieemballage som farligt affald

Når flasken med afløbsrens er tom, skal den sorteres som farligt affald. På den måde sikrer vi os, at de medarbejdere, der henter affaldet – og de medarbejdere, der efterfølgende håndterer vores affald på Amager Ressourcecenter ikke bliver udsat for farlige kemikalier, når de er på arbejde.

Farlige kemikalier sorteres for sig

Desværre sker det alt for tit, at der kommer kemikalieemballage i beholderen til plastaffald. Hvidovre Kommunes Affald og Genbrug opfordrer til, at man lige vender den emballage, man vil smide ud om, og kigger på fare-symbolerne på bagsiden, før man beslutter sig for, hvordan den skal sorteres.

Kun i de tilfælde, hvor der er et udråbstegn som eneste faresymbol på bagsiden af en emballage fra fx et rengøringsprodukt, må emballagen sorteres som plastaffald. Hvis der er andre faresymboler på bagsiden, fx ætsende, brandnærende eller beholder under tryk er det vigtigt, at give sig tid til at sortere det, som vi anbefaler, fx som farligt affald.

Smid batterier til genbrug

Vi minder samtidig om, at batterier ikke skal i restaffaldsbeholderen, men afleveres som farligt affald enten i det røde miljøbokse, eller i de særlige beholdere til batterier, man finder rundt omkring bl.a. i supermarkeder. Ved at aflevere brugte batterier det rigtige sted, sikrer vi os, at batterierne bliver håndteret rigtigt, så vi undgår miljø- og sundhedsmæssige risici – og at de værdifulde ressourcer i batterierne kan genanvendes.

Spraydåser og beholdere under tryk

Har du tomme spraydåser eller andre beholdere under tryk fx lattergaspatroner, så er det meget vigtigt, at du ikke smider dem ud som restaffald. Din brugte deodorant eller lattergaspatron kan eksplodere eller bryde i brand, hvis de bliver udsat for høj varme eller tryk. Det har et par gange i andre kommuner ført til, at en skraldebil er gået i brand.

Scan stregkode og få svar om sortering

Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere emballage fra fx rengøringsmidler, kemikalier, maling eller makeup, så kan du downloade app’en Hvidovre Affald og med den scanne stregkoden på den emballage, du er i tvivl om – så vil du få svar på, hvordan den skal sorteres fx som farligt affald. Du kan også benytte sorteringsguiden på hvidovre.dk/affald