En af det vigtigste politiske opgaver i Hvidovre er at sikre tryghed

 En af det vigtigste politiske opgaver i Hvidovre er at sikre tryghed

MARIA DURHUUS om tryghed i Hvidovre og en forsøgsordning med tryghedsvagter

LÆSERBREV: Den årlige tryghedsundersøgelse fra Justitsministeriet er netop kommet, og desværre er både trygheden og tilliden til politiet faldet blandt Hvidovres borgere. Alle mennesker skal føle sig trygge der, hvor vi bor og har deres hverdag. Derfor mener jeg bestemt, at tryghed bør være højt prioriteret på den politiske dagsorden i Hvidovre.

I 2022 angav næsten 87 pct. af borgeren i Hvidovre, at de føler sig trygge i deres nabolag. Sidste år var det 84 pct. Jeg glæder mig virkelig over, at en så stor andel af Hvidovregensere føler sig trygge. Det er vigtigt. Men det er også vigtigt, at der hele tiden er fokus på det, der er med til at skabe utryghed i kommunen. For de findes.

Sidste år havde kommunen store problemer med utryghedsskabende adfærd og uro på Hovedbiblioteket, og der bliver solgt hash og andre stoffer flere steder i Hvidovre. Det skal vi sætte ind over for. I Hvidovre er tilliden til politiet desværre også faldet fra næsten 88 pct. i 2022 til 83 pct. sidste år. Vi skal altid arbejde for, at politiet har de nødvendige værktøjer og beføjelser til at håndtere hashsalg og uromagere. Men der er også noget andet, vi kan gøre.

Der er netop trådt en forsøgsordning i kraft med tryghedsvagter, som giver kommunerne mulighed for at bruge tryghedsvagter som supplement til politiets arbejde. Jeg håber meget, at Hvidovre vil gøre brug af den mulighed, for jeg tror på, at dialog og synlighed er vejen frem for at komme den utryghed til livs, som er nogle steder i vores kommune.

Tryghedsvagterne skal ikke gøre politiets arbejde eller træde i stedet for politiet. Formålet med tryghedsvagterne er, at de skal kunne indgå i dialog med både almindelige borgere og så f.eks. de grupper, der sælger hash eller på anden måde skaber uro. Sådanne grupper er jo også bare borgere i vores kommune, og på den måde kommer personer med en vis myndighed og autoritet ned i øjenhøjde med dem, der desværre er med til at skabe problemer. Det kan virke mindre truende og konfliktoptrappende og måske derfor have en større effekt på den utryghedsskabende adfærd, end hvis der tropper politibetjente op i fuld uniform.

Tryghed er noget af det vigtigste i vores samfund, og derfor mener jeg, at Hvidovre er forpligtet til at forsøge med tiltag, der kan øge trygheden i vores dejlige kommune.

Med venlig hilsen

Maria Durhuus, folketingsmedlem for Socialdemokratiet