- En balancegang mellem fremskridt og trivsel

- En balancegang mellem fremskridt og trivsel

Venstre hilser visionær byudvikling velkommen:

LÆSERBREV: Det er med stor interesse og engagement, vi i Venstre Hvidovre følger det ambitiøse bolig- og erhvervsprojekt ved Hvidovre Butikstorv, der for nylig har modtaget en række nødvendige dispensationer. Denne udvikling markerer en spændende tid for vores kommune, hvor generel byfornyelse er i fokus. Vi anerkender dog fuldt ud udfordringen med trafikstøj, som er et velkendt problem i mange dele af byen. Det er derfor af afgørende betydning, at støjreduktion bliver en integreret del af udviklingsplanerne.

Venstre Hvidovre hilser altid visionære projekter velkommen og støtter op om ambitiøse initiativer til byfornyelse. Det betyder ikke, at vi skal igangsætte projekter uden omtanke. I projektet ved Hvidovre Butikstorv hæfter vi os ved, at det var et enigt udvalg, som behandlede dispensationerne, hvilket bekræfter, at projektet har været under lup. Derfor støtter Venstre naturligvis op om projektet, men det ændrer ikke ved, at det er essentielt at vi bevarer en balance, hvor infrastrukturudvikling og borgertrivsel går hånd i hånd – herunder parkeringsfaciliteter og trafikstøj.

Kun når vi forandrer og udvikler, kan vi forbedre.

Af: Bestyrelsen i Venstre Hvidovre