En dyrt købt undersøgelse - bedste løsning?

 En dyrt købt undersøgelse - bedste løsning?

UGENS KOMMENTAR: Man fornemmer, at problemet med det dårlige arbejdsmiljø i Hvidovres affald og ressource ligger og ulmer, som en glødebrand i en silo på Ørsted.

Medarbejderne ulmer og kommunens ledelse og politikere forsøger at slukke branden med en advokatundersøgelse, der i bedste fald kan afgøre, hvad der er op og ned i sagen. Er der begået lovbrud, hvem har gjort det, og hvordan har arbejdsmiljøet fået lov til at udvikle sig til den hårdknude medarbejdernes faglige repræsentant beskriver?.

I værste fald løser en dyrt købt advokatundersøgelse intet, fordi det jo helt indlysende er svært at tilvejebringe dokumentation af en muligvis ekstremt dårlig tone mellem leder, ledelse og medarbejdere - og omvendt. Men advokatundersøgelsen er alt andet lige den bedste løsning, når den førnævnte hårdknude har nået gordiske dimensioner.

Fra et borgerperspektiv er det ekstremt værdsat, at medarbejderne - trods arbejdsmiljøproblemer - til stadighed møder ind på arbejde og dermed sikrer, at vi får fjernet vores affald.

Lad os sige tak for det...

Af Niels Erik Madsen