EN HAVN MED PLADS TIL ALLE

EN HAVN MED PLADS TIL ALLE

Der bliver plads til foreningsaktiviteter og undervisning og mulighed for alle borgere at bruge havnen aktivt, skriver BENT ROLDGAARD og SARA BENZON:

LÆSERBREV: I foråret 2022 nedsatte Kommunalbestyrelsen et Havneudvalg. Udvalget består af repræsentanter fra grundejerforeninger nær havnen, foreninger, som bruger havnen til deres aktiviteter, politikere og borgere med særlig interesse for havneområdet. Derudover har flere andre aktører været inviteret med til møder, der kunne have særlig interesse for dem, f.eks. kunstrådet, Quark og Ungdomsskolen.

I SF glæder vi os meget over, at det er blevet et projekt, der har til formål at gøre havnen til et sted for alle. Der bliver plads til foreningsaktiviteter, undervisning og ikke mindst mulighed for alle borgere i Hvidovre at bruge havnen aktivt. Vi ser allerede, hvordan den nyrenoverede mole med mulighed for vinterbadning ved den nye badestige tiltrækker mange mennesker hver dag. Så vi har store forhåbninger om, at uddybningen af havnen, de nye moler, badestigen, bænkene og det kommende foreningshus vil gøre havnen til et attraktivt, rekreativt område.

Vi har især arbejdet for, at der blev tænkt undervisning ind i området. Både Quark og Ungdomsskolen har allerede i dag mange aktiviteter for skoleelever på havnen, men de har haft alt andet end gode betingelser for det. I det nye projekt bliver der undervisningslokaler, plads til materialer, omklædning og toiletter, så det bliver lettere at have en dag med elever ved vandet.

Det har været givende for udviklingen af havnen, at der er blevet tænkt nyt og lavet et udvalg, hvor så mange har fået mulighed for at komme med ideer, ønsker og helt praktisk viden om f.eks. bådlængder, placering af omklædningsrum mm.

Havneudvalget har resulteret i en rigtig god og inddragende proces, og nu er projektet nået så langt, at der kan sættes en arkitektkonkurrence i gang. Tak til alle der har deltaget og bidraget med hver deres kompetencer. Vi glæder os meget til at se de forskellige bud på, hvordan opgaven bliver løst og hvilket udtryk havnen ender med at få.

Venlig hilsen

Bent Roldgaard, Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget, SF Sara Benzon, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget og med i Havneudvalget, SF