En korrektion

En korrektion

LÆSERBREV: Carsten Thøfner og Lene Hulten skriver den 6. marts om de helt vanvittige huslejestigninger i Lejerbo Høvedstensvej.

Det er rigtigt, at lejerne kommer til at betale for sjusket byggeri og manglende tilsyn fra kommunen gennem årene hvor der burde kunne pålægges et ansvar. Der er i midlertidig et par faktuelle fejl i læserbrevet.

Nedlæggelsen af 3. sals boligerne (hvis de nedlægges men det burde ikke være afgjort endnu da det efter reglerne er lejerne der skal stemme om hvilke at de muligheder der er lagt frem, der skal igangsættes) skyldes manglende brandsikkerhed hvor der arbejdet på flere løsninger hvor nedlæggelsen af lejemålene er en af dem. Beboerne har fået tilbudt valget mellem to andre boliger så de er ikke overladt til det fri marked.

Venligst

Finn Christensen

Høvedstensvej 14

Foto: Lejerbo nedlægger 3. sals boligerne.