En Molbo-sag, der skulle være afgjort med en skideballe

 En Molbo-sag, der skulle være afgjort med en skideballe

Ugens Kommentar af Niels Erik Madsen

Der skumles stadig i krogene over flertalsafgørelsen i Hvidovre kommunalbestyrelse omkring de meget omtalte fældede egetræer på Ege Alle.

Ikke alle er enige i den sluttelige vedtagelse om at stoppe den tre år gamle Molbo-agtige sag, der har kostet både de "formastelige" beboere og kommunen en masse penge og tid på juridiske spidsfindigheder.

At fornuften sejrede over den snørklede jura til sidst, kan vi kun bifalde, og det uanset træfælderne begik en klar ulovlighed. At den daværende kommunalbestyrelse så satte hele hæren af jurister og højtstående embedsmænd ind på at "straffe træfælderne med bål og brand", var selvsagt ikke særligt borgervenligt. Man kan måske hævde at grundejerne var i god tro, - træerne var jo i sin tid ikke plantet ved kommunens foranstaltning, og var nu generende med hensyn til lys og luft i haverne, og ikke mindst med rødderne der stod halvfarligt op af fortovet.

Den sag burde have været afgjort mere fornuftigt og borgerimødekommende for tre år siden, - ganske enkelt med en kæmpe kommunal skideballe, og måske et krav om erstatning med 2-3 nyplantede træer på Ege Alle.

Forhåbentlig kan de dyre lærepenge give stof til eftertanke, hvis lignende episoder opstår?

 

 

Niels Erik Madsen