EN OMMER – II: Retssikkerheden undertrykkes

EN OMMER – II:  Retssikkerheden undertrykkes

Alvorligt at kommunen underkender Nationale Klageinstans mod Mobning og borgerrådgiveren, skriver PETER RYTTER:

LÆSERBREV: Jeg fik ikke svar på mine spørgsmål for to uger siden, i forbindelse med ansættelse af Ole Møller Lauersen som ny skolecenterchef. De gentages derfor her.

Spørgsmålene var primært rettet til den tilfredse fungerende borgmester Søren Friis Trebbien, kommunaldirektør Jacob Thune og velfærdsdirektør Tine Larting.

Blev der ved den endelige beslutning om ansættelse, påpeget at borgmester Anders Wolf Andresen, på vegne af en enig kommunalbestyrelse, havde givet en elev og hendes familie en undskyldning for mobning eller lignende, udført af en lærer på Gungehusskolen? Et flere år langt forløb, hvor den nyudnævnte skolecenterchef ikke i tilstrækkelig grad opfyldte sin initiativpligt, og hvor der ikke blev handlet i overensstemmelse med Forvaltningslov og Undervisningsmiljølov. Blev det påpeget, at der var rejst kritik af, at eleven blev bortvist fra skole og to dage senere overført til anden skole. En handling der slet ikke stod i forhold til elevens ageren?!

Hele forløbet er undersøgt, behandlet og beskrevet af den Nationale Klageinstans mod Mobning (DCUM) og af borgerrådgiver Cristel Zukunft.

Med ansættelsen af Ole Møller Laursen, får man klart opfattelsen af, at der er nogle i administrationen, der ikke accepterer undskyldningen givet af kommunalbestyrelsen. Åbenbart accepterer man ikke DCUM´s rapport, ligesom borgerrådgiverens rapport ikke anerkendes.

Især når man læser Center for Skole og Uddannelses kommentarer til borgerrådgiverens rapport (udarbejdet til politisk behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse), så har der pludseligt været flere møder med forældrene end hvad der fremgår af rapporten (er ikke dokumenteret). Det anerkendes heller ikke (trods dokumentation), at forældrene forsøgte at komme i dialog med skolen. I stedet påstås, at der har været et vanskeligt samarbejde med forældrene siden 0. klasse. I materialet til borgerrådgiveren, som skolen selv fremskaffede, var der intet om dette - tværtimod. I de aktindsigter der er givet i sagen, er der intet om dette. Disse udokumenterede påstande kan kun komme fra Gungehusskolen, som Ole Møller Laursen var leder på. Jeg håber, der er politikere der beder om at få dokumentation for de fremførte påstande. Kun derved kan der være sikkerhed for at den nye chef er jobbet værdigt.

En underkendelse af DCUM og borgerrådgiveren er ikke kun et fortsat overgreb på et barn og hendes familie – det er tillige en undertrykkelse af retssikkerheden for alle borgere i Hvidovre kommune, som måtte have en grund til at rejse en klage mod kommunen!

Med venlig hilsen

Peter Rytter, bisidder

Ridder af Solvognen –

udnævnt af skoleinspektør Flemming Dam-Jensen