En stor fighter med sine meningers mod

 En stor fighter med sine meningers mod

Hans Jørgen Lundbye er død

En markant skikkelse både på idrætsbanen og ikke mindst i det lokale politiske liv, Hans Jørgen Lundbye, er afgået ved døden i søndags den 11. juni. Han fightede til det sidste, men sov ind på Rigshospitalet efter længere tids ondartet sygdom.

Hans Jørgen Lundbye, der blev 76 år, vil nok især blive husket for et omskifteligt lokalpolitisk liv, men altid dybt engageret, - også når det gjaldt om at hjælpe sine medmennesker. Han havde absolut sine meningers mod, noget han utvivlsomt havde holdt vedlige fra ungdomstiden i idrætten og ikke mindst fra tiden i Den Kgl. Danske Livgarde.

Han var født i Randers, og havde stadig lidt jysk accent, skønt han allerede kom til Hvidovre med sin familie som 13-årig i 1959. Han deltog meget aktivt i den lokale idræt, bl.a. på eliteplan i fodbold og ikke mindst i atletikafdelingen i HIF. Tilbage i 1978 blev han første gang indvalgt i Hvidovre Kommunalbestyrelse for Socialdemokratiet, og beklædte i årenes løb formandsposter i flere udvalg og repræsenterede kommunen i forskellige bestyrelser. Han aspirerede stærkt til borgmesterposten efter Inge Larsens fratræden, men tabte et dramatisk opstillingsslag i Medborgersalen til den senere borgmester Britta Christensen. Det betød nok "exit-stødet" rent lokalpolitisk for Lundbye, og til det sidste mente han, at det også senere havde konsekvenser for hans arbejdsmæssige situation som ekspeditionssekretær i mere end 40 år på Hvidovre Rådhus. Efter nogle år "på sidelinjen", blev han ekskluderet af den lokale partiforening. Han søgte senere opstilling på en borgerliste, og havde derefter en ret så kaotisk periode i partiet Venstre. Sluttelig havde han kort tids virke hos socialdemokraterne i Dansborg afdelingen. Lundbye var altid dybt engageret i det lokale og vellidt blandt mange Hvidovreborgere for sin omsorg og hjælpsomhed, men han var også kendt for sine markante meninger - uanset konsekvenserne.

Medfølelsen samler sig om Hans-Jørgen Lundbyes hustru, Annette. - også tidligere HIF-atletikudøver på eliteplan - og sønnen John, der begge har mistet et kærligt og omsorgsfuldt holdepunkt i livet.

Bisættelsen finder sted på fredag den 16. juni kl. 11.00 fra Jesu Kirke i Valby. mads

 

-m