En ubegribelig beslutning

En ubegribelig beslutning

Et flertal i kommunalbestyrelsen forkaster en domsafgørelse, skriver CHARLOTTE MUNCH:

LÆSERBREV: Ege Alle sagen har taget en ny drejning. Fredag den 14. april havde kommunalbestyrelsen ekstraordinært møde med kun en sag på dagsordenen; Erstatningsspørgsmålet vedrørende den ulovlige fældning af kommunale træer. Sagen handlede om, hvorvidt kommunen ville søge erstatning via domstolens mellemkomst, fordi det ikke har været muligt at indgå et forlig i mindelighed med de fire borgere, som er dømt for at fælde kommunale træer.

De fire borgere fældede i 2020 nogle kommunale træer, velvidende, at de forinden var blevet oplyst om, at de ikke måtte fældes, fordi der er tale om kommunale træer på kommunal vej..Som skrevet blev de fældet og kommunen meldte borgerne til politiet, fordi der var begået hærværk på kommunal ejendom. Praksis er i sådanne sager, at hærværk politianmeldes, og det gjorde administrationen helt efter bogen. Efterfølgende valgte anklagemyndigheden at rejse tiltale mod de fire lovovertrædere, og de blev dømt ved byretten. De fire borgere valgte ikke at anke skyldsspørgsmålet til landsretten. Da retten kun tager stilling til skyldsspørgsmålet, vil selve erstatningen skulle afgøres enten ved et forlig eller ved en ny retssag.

De fire borgere har på intet tidspunkt ville acceptere dommen, og har protesteret over sagsforløbet, og er grundlæggende af den opfattelse, at det er visse personer i administrationens skyld, at sagen er endt som den er endt. Det er mig ubegribeligt, at de fire borgere nu i næsten tre år har haft flere indlæg i SN, Hvidovre Avis mv., hvor de fralægger sig ansvaret for den ulovlige fældning af træerne ved at give nogle medarbejdere i administrationen skyld for, at de fire borgere handlede, som de gjorde. Borgernes opførsel er mig på alle måder patetisk og frastødende. De fire borgere havde ikke været i denne her situation, hvis de ikke havde fældet træerne. .

Et flertal i kommunalbestyrelsen har nu truffet beslutning om, at der ikke rejses et erstatningskrav mod borgerne og de skal derfor ikke erstatte det hærværk de har gjort på kommunal ejendom. For mig er denne beslutning ubegribelig. De fire borgere er dømt for groft hærværk ved domstolen, de har faktisk fået en betinget fængselsdom.

I princippet tilsidesætter det flertal i kommunalbestyrelsen, som har besluttet, at kommunen ikke skal have erstatning for det ødelagte - domstolens afgørelse ved ikke at søge sig fyldestgjort via en erstatning, og de almindelige forvaltningsretlige principper tilsidesættes også. Det er trist, at et flertal i kommunalbestyrelsen forkaster en domstolsafgørelse, og det er forkasteligt, at man også overtræder forvaltningsprincipperne om ansvarlig forvaltningsudøvelse.

Kommunalbestyrelsen har også besluttet, at der skal iværksættes en dyr advokatundersøgelse, så vi kan lære noget af dette forløb. Men reelt handler det om at finde en syndebuk eller syndebukke i administrationen, og det er en proces, som jeg lægger klart afstand til.

Administrationen har gjort, hvad de skulle. De har meddelt borgerne, at træerne ikke må fældes, at det er kommunale træer og når borgerne så alligevel fælder træerne, fordi de ikke mener, at det er kommunale træer, har administrationen ingen anden udvej end at foretage politianmeldelse for udført hærværk.

Ege Alle sagen er på alle måder ynkelig, der er tale om fire borgere, som ingen respekt har for den fælles ejendom, nemlig de kommunale træer, som de bare fælder, fordi det ikke passer dem, at de står der. Der er tale om en miskreditering af administrationen, hvor de fire borgere kommer med en række påstande om, at administrationen har håndteret sagen forkert. At borgerne fælder træerne ulovligt, fordi de ikke kan lide træerne på deres vej, er en ting, men at de så påstår, at administrationen nærmest har skylden for, at de er blevet dømt for hærværk ved domstolen, så hopper min kæde fuldstændig af. Jeg synes simpelthen, at det er trist, at et flertal i kommunalbestyrelsen kan hoppe med på borgernes påstand om, at der er sket procesfejl i administrationen. for det er der ikke, de fik at vide, at de ikke måtte fælde træerne, og det blæste de på, for den påske dag startede de motorsavene, og så gik de i gang. med hærværket.

Jeg anerkender, at det har været et hårdt forløb for borgerne, men de traf et valg, som de burde vide ville få konsekvenser, og de kunne jo have truffet et andet valg, nemlig at lade motorsavene blive liggende i skuret, men det gjorde de som bekendt ikke, og så skal de ikke kaste skylden over på andre, men tage ansvar for deres egne handlinger.

Ved mødet i kommunalbestyrelsen i fredags, stemte O, C og Æ imod med følgende bemærkning

“O, Æ og C er imod og mener at et forlig, hvor Hvidovre kommune intet opnår i erstatning, vil være en usaglig begunstigelse af borgerne og at et frafald af erstatningskrav vil være ansvarspådragende for de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som har stemt for dette”

Med venlig hilsen

Charlotte Munch, MF, Kommunalbestyrelsesmedlem for Danmarksdemokraterne.