ENDNU EN KAB-BYGGESKANDALE

ENDNU EN KAB-BYGGESKANDALE

- inden der overhovedet er lagt så meget, som en ”Nonnesten” på tagene, eller en enkelt flise på badeværelserne, skriver LIS GUNLAUGSSON

LÆSERBREV: Det handler om TILLID. --Kan man overhovedet have tillid til KAB,s evner til vejledning/vildledning fremover? - Min tillid er skyllet ud med badevandet.

Årsag: Hvidovre Parkens HELHEDSPLAN/(”EVIGHEDSPLAN”)

Ideen blev fremlagt første gang i 2013 på et afdelingsmøde. Siden har vi INTET fået ud af den , - eller følgende Planer. -Ud over det indtil nu, har kostet os lejere ca. 4,2 millioner til KAB for ”vejledning”. --- Samt en Bebyggelse der forfalder mere og mere, --vi taler om 11 års mangel på vedligeholdelse.

Begrundelsen for Planen fra start: Var at skaffe flere større familieboliger. - Det krævede sammenlægning af mange 2-rums lejligheder i Blok 4 og 5. – Plus man lovede ”Guld og Grønne Skove” om forbedringer, eks nye gulve i alle lejligheder, støjisolering osv. osv..

Endelig fik vi beboere sidste år oplyst, - at Social og Boligstyrelsen IKKE godkendte Projektet. - Men ”man” (KAB), ville forsøge og forhandle videre med Hvidovre Kommune.

Vi beboere ville blive informeret via Nyhedsbrev fra Byggeudvalget, men nok først efter sommerferien 2023. --- Vi hørte INTET!

Marts i år, indkaldelse til årets Ordinære Afdelingsmøde den 26. marts kl. 19,30.

Dagsordenens punkt 5. ---Orientering om Helhedsplan, samt svar på spørgsmål.

(Her havde jeg skrevet en række spørgsmål fra A-E). Især omhandlende Organisations Bestyrelsens indflydelse på Planen, - Hvem byggeudvalget, som handler på alle lejeres vegne består af (som har undladt at orientere i Nyhedsbrev).

Den 11. marts, --omdeles indkaldelse til Ekstraordinært afdelingsmøde den 26. marts kl. 18,30. Dagsordenens punkt 4. Afstemning om Helhedsplan.

Den 19 marts omdeles materialet til denne ”Plan”, - som vi INTET har hørt om, – og den er ændret DRASTISK fra tidligere. Kun 8 dage til at sætte sig ind i ny Plan, mange har startet Påskeferien.

Her er det jeg nu naivt spørger kloge personer, – ER DET OVERHOVEDET LOVLIGT, AT PRESSE EN AFSTEMNING IGENNEM EN TIME FØR ÅRETS ORDINÆRE AFDELINGSMØDE???

NY Helhedsplan: Den eneste Blok i Hvidovreparken der udelukkende består af 3-rums familieboliger 36 stk. – Vil man gøre mindre og ændre til Tilgængelighedsboliger med elevator.

Udskiftning af gulve – lydisolering m.m. er skrottet. Det bliver kun til gulvvarme i køkken og bad og udskiftning af disse.

Altanerne bliver i hele bebyggelsen kun 40 cm. Dybere +mange andre ting sparet væk.

Samlede renoveringsomkostninger: 298,8 mio. kr.

Oprettelse af 6 nye lejemål i Blok 5 – er pt ikke beboelse, men Børnehave og Beboerlokaler er sammen med renovering af varmecentral uden for regnskab.

Afstemningsresultat: Ja 102 - Nej 21.

Efter min opfattelse en panikbeslutning,-grundet økonomien i Hvidovre Boligselskab.

 

Med venlig hilsen

Lis Gunnlaugsson