Engstrandskolen løfter sine elever mere end forventet

Engstrandskolen løfter sine elever mere end forventet

Stor indsats for bedre afgangseksamener har sikret skolen en flot placering på årets liste over danske skolers undervisningseffekt

Engstrandskolen har formået at løfte det faglige niveau hos de elever, der tog folkeskolens afgangsprøve fra skolen i sommer – mere end man kunne forestille sig ud fra elevernes socioøkonomiske baggrund. Det sikrer skolen en flot placering på den liste, Tænketanken CEPOS offentliggjorde for nylig. Her ligger skolen placeret som en af de 27 danske skoler, der har været bedst til at løfte det faglige niveau hos elevernes ved sidste års afgangsprøver.

- Det er et rigtig flot resultat, Engstrandskolen har opnået i sommer – og som giver skolen en så flot placering blandt de danske skoler, der har løftet eleverne allermest – det er godt gået. Det viser, at skolen er lykkedes rigtigt godt med at sætte fokus på at forbedre elevernes faglige resultater, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Sara Benzon.

Engstrandskolen har ifølge CEPOS’ beregninger opnået en positiv undervisningseffekt på 0,7 med prøveresultaterne fra i sommer. Undervisningseffekten er forskellen på det karaktergennemsnit eleverne rent faktisk fik ved afgangsprøverne og det karakter-gennemsnit, man skulle forvente, de ville få på baggrund af deres socioøkonomiske baggrund dvs. elevernes baggrund, forældrenes indkomst og uddannelsesniveau osv. Bag det flotte resultat, ligger et stort arbejde fra både lærere, elever og forældre med at forbedre elevernes faglige resultater, fortæller Engstrandskolens leder Morten Toft.

- Jeg er meget stolt af vores faglige resultater. Dem har vi blandt andet opnået ved, at vores dygtige lærere og elever har ydet en kæmpe indsats. Vi har på skolen arbejdet målrettet på at forbedre elevernes faglige resultater gennem god læring og trivsel. Vi har blandt andet haft et særligt fokus på matematik, da vi kunne se, at vi her havde en særlig udfordring – det særlige fokus vi har haft på at løfte eleverne fagligt i matematik, har haft en stor betydning og den læring vi har fået her, har vi kunne bruge i forhold til de andre fag, siger Morten Toft.

Engstrandskolen har de sidste tre år haft et styrket fokus på at forbedre både læring og trivsel. Der har bl.a. været arbejdet med at styrke elevernes motivation i undervisningen og have et større fagligt fokus på afgangsprøverne bl.a. med hjælp fra vejledere, der har understøttet lærernes arbejde med et målrettet fokus på det faglige.

Undervisningseffekt 2022/2023

Engstrandskolen 0,7

Præstemoseskolen 0,1

Dansborgskolen 0

De øvrige seks skoler havde en undervisningseffekt under 0 i år, og det betyder, at de målt på karaktererne fra dette års afgangseksamener for 9. klasse ikke løftede deres elever i forhold til det forventede ud fra elevernes socioøkonomiske baggrund. Center for Skole og Uddannelse arbejder tæt sammen med skolerne i forhold til at forbedre løfteevnen på de skoler, der aktuelt har potentiale til forbedring.

Man kan se tallene og læse mere pår: https://cepos.dk/artikler/hvor-gode-er-skolerne-til-at-loefte-eleverne-fagligt/

Foto: Da afgangseleverne på Engstrandskolen i sommer gik til de afsluttende prøver – blev resultatet rigtig flot. Skolens elever og lærere har arbejdet for at forbedre elevernes resultater