Er det rimeligt? Vilde påstande om embedsmænd

Er det rimeligt? Vilde påstande om embedsmænd

JAN OLE ANDERSEN om Ege Alle-sagen og grundejerforeningens ”vilde angreb” på kommunale embedsmænd:

LÆSERBREV: Jeg kan ikke vide om fyringerne af topembedsmændene Michael Søndergaard Daugaard og Gert Nelth havde med Ege Alle-sagen at gøre. Det ved kun Økonomiudvalget. Men det er påfaldende at et personalemæssigt kollaps omkring borgmesterkontoret, i forbindelse med denne sag, var forudset af Poul Møller her på ”Byens Talerstol” allerede sidste sommer.

På generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre i går aftes fremsatte bestyrelsen grove beskyldninger mod kommunens embedsmænd i deres beretning.

Grove beskyldninger

Jeg har nu haft lejlighed til at læse beretningen til den generalforsamling som Grundejerforeningen Ny Hvidovre afholdt i Bibliotekscaféen. Jeg er simpelthen rystet over at se hvor grove beskyldninger bestyrelsen tillader sig at fremsætte mod kommunens embedsmænd i sagen om Ege Alle. Bestyrelsen skriver: ”En grundejer tog kontakt til nogle kommunale embedsmænd, som anmeldte ’sagen som groft hærværk’. Embedsmændene havde IKKE kontakt til politikere, ex. formanden for det relevante udvalg, før politianmeldelsen”.

Bestyrelsens konspirationsteori

I mit seneste indlæg om sagen i H.A – den 24. januar 2024 – påpegede jeg de konspirationsforklaringer som i den grad har præget hele sagen om Ege Alle. I aftes leverede grudejerforeningen endnu et groft eksempel: I årsberetningen udsendt til de ca. 400 medlemmer skriver bestyrelsen at ”I perioden indtil domsafsigelsen var der adskillige forsøg på at lave forlig (inklusiv kommunaldirektør, borgmester og grundejerforening) så domstolene kunne undgås, men alle strandede blandt andet på grund af modstanden hos en grundejer, der havde gode kontakter med forvaltningen, som tilsyneladende ønskede en retssag” Citat slut. Kilde: Bestyrelsens beretning til årsmødet 19. marts 2024: Grundejerforeningen Ny Hvidovre.

Årsberetningen indeholder slet skjulte angreb på kommunens embedsmænd, og kulminerer med grundejerforeningsbestyrelsens vilde spekulationer om at embedsværket, uden om det politiske system, skulle have egeninteresse i at få borgerne sendt i retten. Embedsmændene har vel i denne sammenhæng bare passet deres arbejde da de, i tjenesteligt øjemed, gjorde hvad de var forpligtet til. De bekræftede over for politiet, at der var sket hærværk på tre vejtræer på Ege Alle den 18. april 2020.

Det ser ud som om bestyrelsen har ladet de hærværksdømte beboere skrive deres egne søforklaringer om hændelsesforløbet ved træfældningerne efter devisen: Vi er uskyldige og ulykkelige ofre for samfundets og embedsmændenes forfølgelse af den lille mand. En ensidig fortælling som har været sejlivet og som flere af byens vise fædre og mødre i byrådet er hoppet i med begge ben!

Hærværksdømte beboeres egen forklaring

En aktindsigt fra Hvidovre Kommune kaster nyt lys over hvordan hærværket egentlig blev udført på Ege Alle. Beboer Torben Strøm skriver til tidligere borgmester Helle Adelborg den 30. juni 2020:

Påske lørdag den 19.04.2020 påbegyndte vi vores arbejde med at fælde vores egetræer på blind vejen Ege Alle, for egen regning.” skriver han.

”Halvt inde i vores arbejde ankom en kommunal tjenestebil (Kim), udsendt af Kurt Edwin Nielsen, for at stoppe os. Vi forklarede Kim baggrunden for vores arbejde. Kim kontaktede sin chef K.E.N. Efter en kort samtale gav han mig sin telefon fordi K.E.N. ville tale med mig. På grund af denne samtales karakter, hvor jeg følte mig hensat til en bodega, afstod jeg videre samtale med K.E.N. Jeg afslog at adlyde hans ordre om omgående at afslutte fældningen, uden først at konferere med flertallet af beboerne. Politiet ankom kort efter, mens vi stod og drøftede videre forløb.

Efter vores forklaring til politiet og deres ønske om at læse dit brev til mig den 11.03.2020 samt vores klargjorte brev som lå klar til afsendelse til dig efter endt træfældning, og en efterfølgende heftig telefonsamtale den ene betjent havde med K.E.N. besluttede politiet at køre igen. De bad os om at stoppe vores fældning.” Citat slut. Kilde: 30. juni 2020. Torben Strøm i mail til daværende borgmester Helle Adelborg

Hændelsesforløbet set med kommunens øjne

Af aktindsigten fremgår kommunens opfattelse af hændelsesforløbet. Borgmester Helle Adelborg skriver:

”Som historien er blevet fortalt mig, så blev der for ca. 30 år siden plantet 6 egetræer på Ege Alle. Træerne blev plantet af de daværende beboere på Ege Alle på initiativ af Erling Groth. Der foreligger ikke nogen dokumentation for at kommunen gav tilladelse til, at træerne blev plantet på kommunens grund, men kommunen har på den anden side heller ikke krævet dem fjernet. Kommunen har derimod igennem de 30 år vedligeholdt de 6 træer, og da træerne står på kommunens grund er de nu kommunens ejendom.”

Der er ikke givet tilladelse til træfældning, snarere tvært imod.

Om selve hærværket skriver Helle Adelborg:

”I foråret 2020 kontaktede politiet kommunens administration, og spurgte til, om kommunen havde givet tilladelse til, at vejtræer på Ege Alle måtte fældes, da politiet havde konstateret at der var en fældning i gang af træerne. Administrationen orienterede politiet om at der ikke var givet tilladelse til at fælde træerne, snarere tvært imod, da kommunen af flere omgange over for beboerne havde afslået, at træerne måtte fældes. Herefter anmeldte kommunen det til politiet.

Politiet har efter anmeldelsen undersøgt sagen, og sammen med anklagemyndigheden vurderet, at der skal rejses en sag ved domstolene. Det kan hverken jeg, som borgmester, kommunalbestyrelsen eller administrationen i Hvidovre Kommune ændre på. Det er politiets og anklagemyndighedens beslutning. Og da der er sket skade på kommunens ejendom, har politiet bedt os om at indmelde et erstatningskrav, som skal behandles sammen med sagen i retten.

Kommunen har indmeldt et erstatningskrav, der svarer til de udgifter vi får, når der skal plantes nye træer i stedet for de gamle træer. Det er domstolen, der afgør, om det så er det beløb kommunen vil få i sidste ende, når sagen er afgjort. Hvidovre Kommune har ikke – hverken borgmester, kommunalbestyrelsen eller administrationen mulighed for at ændre på dette. Det er nemlig sådan, at når en kommune lider et tab, så skal kommunen prøve at få dette tab dækket hos dem, der har forårsaget tabet. Det skyldes at vi har en forpligtelse til at sikre, at fællesskabet, altså alle kommunens borgere ikke kommer til at betale for noget som andre er forpligtet til at betale.

At I beboere nu står i denne situation, hvor det er op til domstolen at afgøre, hvad der er ret eller vrang, er som jeg tidligere har skrevet, en ulykkelig situation. Men det kan hverken kommunalbestyrelsen eller jeg ændre på.” Citat slut. Kilde: 22. oktober 2020. Daværende borgmester Adelborg i mail til Torben Strøm.

180 graders-vending

For det første har et flertal i kommunalbestyrelsen efterfølgende fraveget det grundliggende princip om at erstatning skal betales af dem der blev dømt for hærværket. Dette på trods af klare advarsler fra forvaltningen om at det ikke var juridisk lovmedholdeligt. Sagen er nu vendt på hovedet. For det andet har Klima- Teknik og Miljøudvalget besluttet af følge skadevoldernes krav om at få fælde resten af egealleen. Dette til trods for gartnerfaglig rådgivning om at Ege Alle er meget velegnet til egetræer. De to beslutninger har ført til to klagesager i Ankestyrelsen. Den ene om hvorvidt en stribe politikere i byrådet er gået for vidt i forsøget på at indgå et såkaldt 0-forlig med hærværksmændene og grundejerforeningen. På den måde fritages de dømte nemlig for en erstatning, som andre Hvidovre-borgere har betalt til kommunen for mindre forseelser i tilsvarende træfældningssager. Den anden klagesag handler om hvorvidt de samme politikere var inhabile da de beslutte at vælte de sidste tre mere end 25 år gamle egetræer i strid med lokalplanen for Risbjergområdet. Planen fremhæver nemlig kvarterets ”grønne udtryk” – endda med et billede af de senere så berømte egetræer på Ege Alle som eksempel på side 5 i lokalplanen. Nej, den sag er ikke slut endnu, som bestyrelsen i Grundejerforeningen forsøgte at forklare medlemmerne på årsmødet i Bibliotekscaféen tirsdag aften.

Jan Ole Andersen

Foto: Michael Søndergaard Daugaard, den meget afholdte leder af Vej- og Park, som blev fyret i august sidste år på mystisk vis. Han var en af de centrale embedsmænd, som har stået i skudlinjen i Ege Alle-sagen.