Er frækt at beskylde andre for bedrageri

 Er frækt at beskylde andre for bedrageri

- mens man selv er i færd med at stjæle en forening, skriver HENNING NIELSEN:

LÆSERBREV: Tirsdag den 25. april, kun en uge før Hvidovre Nærradios 40-års jubilæum havde ”Hvidovre Nærradios Venner” indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Kometen/Medborgersalen med det formål at frigøre sig fra enhver forpligtelse i forhold til Hvidovre Nærradio. Som det tidligere er sagt: Med den slags venner behøver man ingen fjender.

Når jeg ser tilbage på min tid som medlem af ”Hvidovre Nærradios Venner” husker jeg det som en rigtig god forening med godt sammenhold og godt kammeratskab og dejlige busrejser til Stettin, skovture og Petanque om sommeren samt julekomsammen med gløgg hver eneste december på Risbjerggård.

Der blev også afholdt bankospil for foreningens medlemmer. De var også rigtig hyggelige, og samtidig fik vi indsamlet penge til radioens drift m.m.

Alt dette ændrede sig markant da den nuværende formand, Peter Willumsen kom til. Nu var bankospillene det allervigtigste.

Og med vedtagelsen af kontingentnedsættelsen til 25 kroner om året, var der lagt op til en betragtelig forøgelse af medlemsmassen. Når et medlemskab kun kostede 25 kroner om året, ville det da være fjollet at betale for en gæstebillet hver anden uge.

Måske var det med fuldt overlæg, og måske var det bare noget man senere fandt ud af, jeg ved det ikke, men realiteten er, at man (læs Peter Villumsen) meget nemt kunne bruge denne nye medlemsskare til at tage kontrol over foreningen og gennemføre de ændringer man måtte ønske, man skulle blot lægge mødet / generalforsamlingen umiddelbart før bankostart – sådan som man har gjort det tidligere og som man også gør i dag (den 25. april).

Men lad os lige se på hvad der er sket med foreningen inden for det sidste års tid.

Efter nogle år med mindre betydende poster blev Peter Willumsen valgt til formand på den ordinære generalforsamling i 2022 og allerede den 16. november samme år lykkedes det ham ved hjælp af de mange nye bankomedlemmer, at gennemføre en markant ændring af vedtægterne: Under dække af, at ville støtte diverse humanitære formål fik han gennemført, at det var ham og hans bestyrelse alene, der bestemte om Hvidovre Nærradio skulle støttes økonomisk.

Og nu i april 2023 - ikke engang et halvt år efter sidste ekstraordinære generalforsamling går han efter det der formentlig har været målet fra begyndelsen: At overtage støtteforeningen ”Hvidovre Nærradios Venner” og omdanne den til en ren bankoforening.

Selv om vi vidste, at vi ikke kunne stille noget op imod Peter Willumsen og hans mange hundrede bankomedlemmer, var vi dog en lille flok ”almindelige” medlemmer der var mødt op – dels for at gøre indsigelse, for den der tier samtykker – dels for med egne øjne, at se hvad der skete.

Og dette var hvad der skete:

Peter Willumsen orienterede kort om, at han og hans bestyrelse med denne ekstraordinære generalforsamling ønskede forsamlingens tilslutning til ændring af vedtægter og navn så enhver forbindelse med Hvidovre Nærradio blev fjernet. Sådan som det også tidligere havde været meldt ud.

Derefter havde jeg forventet at Peter Willumsen - af hensyn til de mange utålmodige bankospillere – hurtigst muligt ville gå over til afstemning.

Men jeg og mange andre - tror jeg - blev overrasket, da han fortsatte og sagde (ordret gengivet):

”Så er det sådan, at der kunne måske ligge lidt mere til grund for det, og det bliver jeg nødt til at sige, øh jeg ville sgu helst ikke have sagt det, men alligevel er det en del af vores beslutning heroppefra….”

Herefter fulgte en række udokumenterede påstande om regnskabsfusk m.m. som han havde opdaget i.f.m. med et fællesmøde i radioens lokaler i september 2022.

Jeg er bange for at Peter Villumsen har glemt at han selv var referent på det pågældende møde, og i referatet giver udtryk for stor tilfredshed med såvel regnskab som budget. (Se senere).

Hvidovre Nærradios stationsleder, Per Schreiber, tog naturligvis til genmæle mod disse udokumenterede anklager, og påpegede at Peter Willumsen muligvis kunne havde fejllæst de fremlagte regnskab- og budgettal, og det kunne heller ikke udelukkes at papiret med fremtidige ønsker var blevet læst som en ansøgning om tilskud.

Men lige meget hvad Per Schreiber sagde, så var karaktermordet en realitet, og de mange (banko)medlemmer kunne nu med god samvittighed sende ”Hvidovre Nærradios Venner” i graven.

Alt blev vedtaget efter Peter Willumsens ønske, og dermed var foreningen ”Hvidovre Nærradios Venner” de facto nedlagt – uden at dens aktiver blev overført til Hvidovre Nærradio, sådan som der står i vedtægterne at de skal. Altså vedtægterne som de så ud inden dette kup. Jeg ved ikke om det er lovligt, men det er i hvert fald dybt umoralsk.

Efterspil:

For at finde ud af hvad der var hoved og hale på Peter Willumsens beskyldninger, rekvirerede jeg i dagene derefter Hvidovre Nærradios årsregnskab for 2022 samt referat af det omtalte fællesmøde af 7. september 2022.

Vedr. fællesmødet den 7. september 2022:

Det var Peter Willumsen selv der havde skrevet referatet, og til dagsordenens punkt 3: ”Vi ønsker at orientere HNRs Venner om vores ansøgning til Hvidovre Kommune om forhøjet tilskud.” skriver Peter Willumsen: ”HNR fremlagde regnskab over 2022, samt budget for 2023. Det ser meget interessant ud, og vi krydser alle fingre for at det/eller noget tilnærmelsesvist bliver vedtaget i budgetforhandlingerne.”

Vedr. Årsregnskab 2022:

Her er der vist heller ikke noget at komme efter. To revisorer har gennemgået bogføring og bilag. Jeg citerer fra Revisorpåtegningen:

”Undertegnede har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og i øvrigt efter Radio- og TV-Nævnets instruks for revision af tilskud fra Radio- og TV-Nævnet tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå begrundet overbevisning om, at regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler ……”

Revisorernes konklusion: ”Det er min opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af radiostationens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.”

Min egen konklusion:

Det er frækt at beskylde andre for bedrageri mens man selv er i færd med at stjæle en forening.

Henning Nielsen

Grenhusene 58