Er Hvidovre Kommune for nidkær?

Er Hvidovre Kommune for nidkær?

Hvem har misforstået noget?, skriver VAGN MAJLAND

 

LÆSERBREV: Under overskriften ”Husejer fældede kommunens træer for at få sin egen sandstrand” kan man læse om en borger, der for egen vindings skyld rydder et større område for træer og buske ved Dons Sø i Kolding. Hans ejendom vurderes at vill stige op mod 500.000 i værdi på grund af en bedre udsigt.

I Hvidovre fælder nogle grundejere tre egetræer, som endda ikke er plantet af kommunen. De gør det ikke fordi de forventer højere huspriser, men fordi de pågældende træer skygger og sviner i haverne.

I Kolding kan husejeren se frem til en bøde på op mod 40.000,- kr. I hvidovre er grundejerne blevet mødt med erstatningskrav på 179.735,- kr. og er blevet dømt for hærværk mod kommunal ejendom. Heldigvis er der nu indgået forlig i sagen.

Hvad er det der gør at fældning af tre privat plantede egetræer i Hvidovre bliver mødt med voldsomme krav om straf og erstatning, mens rydning af en hel søbred med kommunal beplantning i Kolding bliver mødt med en bøde på 40.000,- kr.?

Er det Hvidovre eller Kolding der har misforstået noget?

Med venlig hilsen

Vagn Majland

Svendebjergvej