Er Hvidovres kulturpolitik ved at miste sit borgernære engagement?

Er Hvidovres kulturpolitik ved at miste sit borgernære engagement?

Af JOHN STAHLSCHMIDT MØLLER

LÆSERBREV: Hvidovre Kommune står ved en korsvej: Skal borgernes stemme fortsat være en definerende kraft i kultur- og fritidslivet? Det spørgsmål er nærliggende at stille efter vedtagelsen af Hvidovre Kommunes budget for 2024.

Den 21. marts blev alle inviteret til at bidrage med visioner for fremtidens kulturliv i Hvidovre. Men efter en tilsyneladende lovende start er initiativet blevet mødt af stilhed. Nu afslører et nyligt vedtaget budgetforlig ændringer, der tegner konturerne af en ny kulturpolitisk æra - implementeret uden den lovede dialog.

En ny retning

Siden 1967 har Hvidovres kulturelle miljø været beriget af en model, hvor foreninger og frivillige har spillet en central rolle fra idé til gennemførelse. Trods kommunens udmelding om, at den historiske model ikke længere er bæredygtig, er der bekymring blandt borgere og frivillige. Ændringen indebærer en nedlæggelse af råd og institutioner, som Hvidovre Kulturråd, Hvidovre Musikråd, Senior Liv og Café Hjertetræet. De har været hjørnestene i det kulturelle og sociale arbejde. Dette markante skift henviser frivillige til perifere roller som at stå i bar eller garderobe - et begrænset engagement, som kommunen betegner som en "effektivisering".

En kritisk vurdering

Effektiviseringen er måske hensigtsmæssig fra et administrativt perspektiv, men den ignorerer de værdifulde bidrag, som frivillige yder - ikke kun i arbejdskraft, men også i kulturel berigelse og fællesskabsfølelse. Frivilligt arbejde er mere end operationelle opgaver; det er en vital kilde til samhørighed og personlig udvikling.

Selvom budgetter skal overholdes, må vi spørge: Hvad er omkostningerne ved at undervurdere værdien af frivilligt engagement? Med de kommende budgetter til kulturelt arbejde vil den frivillige indsats fortsat være afgørende. Men ved at udelukke de frivillige fra betydningsfulde roller, risikerer kommunen at underminere deres lyst og motivation til at bidrage.

Opfordring til dialog og genovervejelse

Vi står ved et vendepunkt og må genoverveje denne kurs. Jeg opfordrer kommunalbestyrelsen til at bede forvaltningen udforme en ny organisatorisk ramme, der prioriterer frivilliges medindflydelse og værdsættelse. Vi skal sikre, at Hvidovres kultur- og fritidsliv fortsætter med at blomstre igennem inddragelse af borgerne.

Jeg vil opfordre Hvidovre Kommune til at justere sin kurs og bevare sit ry som et frivilligt centrum for kulturel udvikling. Tiden og den kommunale reaktion vil vise, om vi kan genetablere en kulturpolitik, der respekterer og anerkender frivilliges uvurderlige rolle.

John Stahlschmidt Møller