Er Store Bededag for børn mon aflyst?

Er Store Bededag for børn mon aflyst?

Ugens kommentar af Niels Erik Madsen

UGENS KOMMENTAR: En eventuel storskærm på Kulturhus Risbjerggaard og navnet på det planlagte spillested på kulturgården viste sig at være emner, der skabte længere debat på det seneste kommunalbestyrelsesmøde.

Nogle gange er det bare de nære ting, der interesserer - frem for store økonomiske spørgsmål og langsigtede planer for kommunen.

Især navnet RIGA, som et muligt navn for spillestedet, så ud til at være et varmt emne, og læsere vil måske huske, at det også er blevet behandlet i en tidligere Ugens Kommentar: Riga er navnet på en hovedstad og at kalde et spillested for Riga vil blot skabe forvirring.

En undersøgelse af muligheden for at placere en storskærm på kulturgården lod også til at fylde for byens folkevalgte.

Ikke overraskende dukkede der en pointe op om, at sagen om en vis lokal entertainers storskærm jo med lidt god vilje kunne sidestilles med denne sag. Det kan man mene, men der er vel trods alt forskel på en helt almindelig villa og en kommunal bygning? Der skal i hvert fald ikke meget fantasi til at forestille sig, hvordan Hvidovre ville komme til at se ud, hvis alle privatejede huse fik mulighed for at sætte en storskærm op på deres bolig.

Derudover ser det også ud til - hvis man læser referatet fra seneste Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde - at Store Bededag for skolebørn er aflyst! Det giver jo anledning til at holde vejret og krydse fingrene, fordi det kan betyde, at Hvidovres børnefamilier ikke i 2025 og fremover skal bakse med den lidt absurde problemstilling, at deres børn har fri, mens de selv er tvunget til at arbejde. Hvis den beslutning holder hele vejen igennem til endelig beslutning i kommunalbestyrelsen, er der trods alt stadig håb for, at de førnævnte folkevalgte stadig har en anelse jordforbindelse.

 

nem