Er tallene nu rigtige, Lejerbo???

 Er tallene nu rigtige, Lejerbo???

Information eller misinformation?, skriver BEBOERE i Sønderkærgården

LÆSERBREV: Vi finder i hvert fald anledning til at stille os tvivlende.

Vi finder det også problematisk, at Lejerbo allerede den 13. juli i år internt i organisationen præsenterede nogle beregninger og ideer til, hvordan de vil løse brandrenoveringsprojektet og igen har valgt ikke at orientere beboerne, på trods af tidligere at have lovet det. Det samtidig med at man lægger det hele ud på Lejerbos hjemmeside, hvor det er tilgængeligt for de få, der måtte kende til linket.

Men hvorfor må beboerne ikke få noget at vide? Hvad regner man os for? Og er det ikke at undervurdere og nedgøre beboerne at tilbageholde disse oplysninger? Ved ikke at kommunikere det ud til beboerne, fratager man jo også samtidig beboerne muligheden for at påvirke og kommentere den demokratiske proces.

Jo, vi har modtaget noget information den 11. og den 15. september, noget som vi kun ser som et resultat af vores skriveri i Hvidovre Avis og dennes forsideartikel og henvendelse til Lejerbo i seneste udgave. Begge disse informationsbreve indeholder dog ingen konkrete oplysninger til beboerne, men kun en afvisning af, at der, som skrevet i Hvidovre Avis sidste uge, skulle gå rygter eller være påstået, at huslejen vil stige med 50 % (hvilket ingen har påstået), og at man vil blive orienteret på et møde i november, altså fire måneder efter, at “nyheden” er offentlig tilgængelig kloden rundt.

Men vi stiller os altså tvivlende over for de tal for huslejerne, som Lejerbo opererer med, noget vi også på tidligere ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger har forsøgt at gøre opmærksom på, dog uden at kunne blive hørt.

Er tallene nu rigtige, Lejerbo??? Men lad os forklare, hvorfor vi ikke mener, at tallene er korrekte. Vi har valgt at tage udgangspunkt i en af de 4 modeller, der arbejdes med, Model 7a – permanent u-udnytteliggørelse af 3. sal (billigste model).

Denne har medregnet udgifter vedrørende midlertidig u-udnytteliggørelse, permanent u-udnytteliggørelse inkl. trapperenovering, genhusningsudgifter, genhusningskonsulent, flytteomkostninger, 1 års husleje for 3. sal, honorarer, lønudgifter mv.

Baseret på, at afdelingen snart ikke har lejeindtægter for 3. sal, vil en “teoretisk afledt husleje” kunne beregnes. Husleje vedtaget udgør kr. 856,91 (prisen er pr. m2/år) i gennemsnit og vil stige til kr. 1150,92 som følge af færre lejebærende kvadratmeter. Med indregning af fase 1 bliver huslejen for de resterende ca. kr. 1187,27.

Forudsat at dette gennemføres, vil konsekvensen for den teoretiske husleje for beboerne på stuen til 2. sal være en stigning på yderligere ca. 6,82 % og blive ca. kr. 1269.

Det er Lejerbo selv, der er fremkommet med disse oplysninger til mødedeltagerne, og som vi mener er vildledende. Det undrer os også, hvorfor to af deltagerne, som selv bor i afdelingen og sidder i bestyrelsen, heraf den ene som formand, ikke tjekker tallene og opdager, at regnestykket efter vores mening er forkert.

Jo, det er korrekt, at den vedtagne gennemsnitsleje pr. 1. juli 2023 og 1 år frem er 856,91 kr. pr. m2. Imidlertid glemmer Lejerbo at oplyse, at i gennemsnittet indgår 3. salens markant højere husleje, som er årsagen til, at gennemsnittet lander meget højere på 856,91 kr. pr. m2 end hvad de tilbageblivende betaler i dag.

Gennemsnitslejen for den gamle afdeling fra stue til 2. sal er pt. 771,48 kr./m2, altså godt 86 kr. lavere, hvorfor stigningen i leje vil være tilsvarende 86 kr. højere end oplyst i regnestykket.

De oplyste tal udgør dog kun grund-huslejen, men hertil kommer flere såkaldte lejetillæg vedrørende frikøb, som udgør 276 kr., forbedring af altan 632 kr. samt afdrag for antenneanlæg 23 kr., alt pr. måned, hvilket udgør en samlet yderligere udgift på 931 kr./måned for samtlige lejligheder (undtagen de få, som ikke har altan). 3. salens tillæg skal dermed fordeles med godt 1/3 til hver på stue til 2. sal.

Herudover skal de eksisterende lån i bebyggelsen fremover fordeles på færre boliger, og det vil også blive tilfældet med drift og vedligehold, der bliver altså færre til at betale for driften af f.eks. udearealer, lønninger til personale osv.

Vi er af den opfattelse, at man nok ikke blot forholdsmæssigt kan fordele 3. salens omkostninger med 1/3 til hver af de gamle lejere. Vi kan ikke få øje på, at disse forhold indgår i de beregninger i referatet.

Nuværende lejere som er berettiget til at modtage fuld boligstøtte vil således med ovenstående opleve, at de ryger igennem loftet for støtte og selv hænger på mere end 2.000 kr. ekstra hver eneste måned. Altså skal deres forbrug tilsvarende ned.

Derfor finder vi det bydende nødvendigt, at Lejerbo får tjekket tallene og får lavet en komplet konsekvensberegning allerede nu med f.eks. 25, 50, 75 og 100 % dækning af omkostningerne af Lejerbo og diverse fonde ved nedlæggelse af 3. salen. Det er vigtigt for beboerne at kunne handle og forberede sig på worst case scenario.

Til sidst vil vi bare igen opfordre til, at beboerne bliver mere og bredere informeret løbende. For ja, der er ikke vedtaget noget om en 50 % huslejestigning. Men når man kigger ind i de scenarier, der er opstillet, så skal man måske bare begynde at håbe på, at det ikke bliver mere end 50 %, vi kommer til at stige.

De omtalte dokumenter er tilgængelige på dette link: https://org167.lejerbo.dk/moeder/bestyrelsesmøder, med følgende 2 dokumenter, 1. 2023.08.30 Referat af organisationsbestyrelsesmøde.pdf og 2. Mailgodkendelse BAA afd. 002-0.pdf

Morten Christiansen

Kellis Domsten

Arno Guzek

Beboere i Sønderkærgården