Erhvervsbyggeri og kulturhus præmieres

 Erhvervsbyggeri og kulturhus præmieres

Scan Global Logistics domicil tegnet af Arkitema Architects får diplom med hædrende omtale, og Kulturhus Risbjerggaard tegnet af Vandkunsten får diplom og indmuringsplade

I mandags var der bygningspræmiering i Hvidovre Kommune. Et præmieringsudvalg bestående af medlemmer af kommunalbestyrelsen, fagdommere udpeget af Arkitektforeningen og fagpersoner fra Hvidovre Kommune, valgte at præmiere ét byggeri og uddele hædrende omtale til et andet.

Det ene er Scan Global Logistics domicil på Avedøre Holme. Her har ejeren af bygningen, Bulk Ejendomme, været bygherre i et projekt, som omfatter både en nybygning og en renovering af en eksisterende bygning. Byggeriet, som er tegnet af Arkitema Architects, er blevet præmieret, fordi det er en flot transformation fra ordinært elementbyggeri til moderne kontorhus. I den hædrende omtale af byggeriet står der bl.a.:

- Bygningen består af en nybygning og en renovering af en eksisterende bygning. Byggeriet er en flot transformation, der ændrer et ordinært elementbyggeri til et moderne kontorhus. Der er arbejdet bevidst med at etablere et godt arbejdsmiljø. Der er synlige installationer, der giver et råt ”look”, men det spiller fint sammen med tæpper i gangarealer og hyggelige nicher til fordybelse og møder.

Jønsson har været entreprenør på opgaven, og interiøret er udført i tæt samarbejde med Scan Global Logistics a/s.

Det andet byggeri, som nu er blevet belønnet med diplom og indmuringsplade, er Kulturhus Risbjerggaard midt i Hvidovre. Med kommunen som bygherre har Tegnestuen Vandkunsten skabt et byggeri, som både omfatter en istandsættelse og ombygning af den tidligere Risbjerggård til restaurant og en ny tilbygning med teater og kulturfunktioner. I begrundelsen for den hædrende omtale lyder det bl.a.:

- Nybyggeriet er bygget med trækonstruktioner, som er meget bæredygtigt. Byggeriet er meget vellykket med en smuk foyer og mange muligheder for brugerne. Der er gennemgående brugt gode materialer, og byggeriet er farvesat med en sikker hånd. Kunsten har fra starten været en integreret del af byggeriet, og kunsten supplerer på en fin måde husets arkitektur.

Udenomsarealerne er af høj kvalitet, og byrummet ud til Hvidovrevej er meget vellykket. Her vil der fremover være muligheder for gode udearrangementer.”

Hovedentreprenør på byggeriet var Jakon A/S, og udearealerne er udført af Vej & Park i Hvidovre Kommune. Og de to kunstnere, som også modtog diplom, er: Anders Bonnesen og Thomas Poulsen.

Foto: Vandkunsten vandt årets bygningspremieringspris. Vandkunsten blev repræsenteret af Thomas Nybo Rasmussen, der her modtager diplom af fungerende borgmester Søren